CM102Zk Sociologie práva

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Duda (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. Čt 9:35–11:05 034
Předpoklady
NOW ( CM102Z Sociologie práva ) || CM102Z Sociologie práva
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat sociologické chápání práva, které představuje podstatný metodologický koncept práva. Studenti budou schopni: - identifikovat jednotlivé prvky mechanismu právní regulace, - vysvětlit mechanismus působení práva ve společnosti, - charakterizovat funkce a roli práva ve společnosti, - posoudit vztah práva - právního vědomí – právního chování, - definovat pojem sociální deviace.
Osnova
 • Vymezení sociologie práva. Hlavní představitelé a směry sociologie práva. Sociokulturní systém a právo. Právo v sociální realitě. Právo a společenské skupiny. Sociální deviace a společenská kontrola. Sociální empirie práva.
Literatura
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 313 s. ISBN 9788073803216. info
 • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 191 s. Právo, studie, 316.4.05-026.17. ISBN 80-86898-94-6. info
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 154 s. ISBN 80-210-3251-0. info
 • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
 • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996, 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
 • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Výukové metody
Přednášky s prezentacemi.
Metody hodnocení
Zkouška písemná (10 otázek - minimálně 50% správných odpovědí) a ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM102Zk