CM204Zk Politologie

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. Čt 8:00–9:30 140
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prezentovat základní pojmy a instituce politologie,srovnávací přístup k politickým stranám a systémům a v neposlední řadě se zabývat základními pojmy a otázkami mezinárodních vztahů.Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit funkce politického a mezinárodního systému.Zvláště použít získané znalosti v budoucí profesionální činnosti.
Osnova
 • 1.Význam a funkce politologie 2.Moc.Autorita.Legitimita.Funkce voleb 3.Demokracie,autokracie,totalitarianismus 4.Politický systém. 5.Politická kultura 6.Politická komunikace 7.Přechod k demokracii 8.Srovnávací politologie 9.Mezinárodní systém 10.Evropská integrace. 11.Zahraniční a bezpečnostní politika ČR 12.Globalizace
Literatura
  doporučená literatura
 • KOŘAN, Michal (a kol.). Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, 380 s. ISBN 978-80-86506-89-0. info
 • KROUPA, Jiří. Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, xvii, 113. ISBN 9788073575687. info
 • SMOLÍK, Josef a Tomáš ŠMÍD. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 276 s. Ediční řada Monografie, sv. 33. ISBN 978-80-210-5288-8. info
 • KROUPA, Jiří. Základy politického systému České republiky. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 89 s. Edice učebnic PrF MU č.459. ISBN 978-80-210-5384-7. info
 • HEYWOOD, Andrew. Politologie. Translated by Zdeněk Masopust. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 537 s. ISBN 9788073801151. info
 • Kapitoly o bezpečnosti. Edited by Miloš Balabán - Jan Duchek - Libor Stejskal. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 428 s. ISBN 9788024614403. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie : [srovnávací analýza demokratických politických systémů]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 207 s. ISBN 9788073673482. info
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004, 168 s. Edice Bod. ISBN 80-86569-89-6. info
 • ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav KŘÍŽKOVSKÝ. Základy politologie. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, xiv, 365. ISBN 8071798703. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
 • KROUPA, Jiří, Zdeněk KOUDELKA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Politologie. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 254 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 323). ISBN 80-210-3250-2. info
  neurčeno
 • KREJČÍ, Oskar. Mezinárodní politika. 4. aktualiz. a rozš. vyd.,. Praha: Ekopress, 2010, 751 s. ISBN 9788086929606. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 9788073674663. info
 • WAISOVÁ, Šárka. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 255 s. ISBN 9788073801090. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM204Zk