EN

PrF:CM216Zk Filozofie pro právníky - Informace o předmětu

CM216Zk Filozofie pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Lojková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW_LIMIT ( CM216Z Filozofie pro právníky sem ) || CM216Z Filozofie pro právníky sem
Filosofie pro právníky patří k základním teoretickým disciplínám. Výuka je koncipována jako výklad základních kategórii a problémů právní filosofie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit základní kategorie a problémy právní filosofie;
použít informace o vývoji právního myšlení k lepšímu prozumění teoretických základů práva
interpretovat aktuální problémy právní filosofie-cíl právní regulace, právo a spravedlnost, ochrana lidských práv;
Osnova
 • -K čemu je právní filosofie?
 • -Právo a morálka
 • -Přirozené právo versus pozitivní právo: Analýza základních kategorií a modelů jejich vztahu;
 • -"Sein“ a „Sollen“; Normativita a realita práva;
 • -Kritika právního pozitivizmu;
 • -Pravidla versus principy;
 • - Systémové versus diskursivní pojetí práva;
 • - Teorie právní interpretace
 • - Právo a spravedlnost. Základní kategorie;
 • - Význam teorie spravedlnosti pro současné právní myšlení;
 • - Spravedlivý trest: trest a trestání;
 • - Filosofické základy lidských práv: právo na život, právo na vlastnictví, právo být jiným;
Literatura
 • MACHALOVÁ, Tatiana. Úvod do právní filozofie : (základní pojmy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 162 s. ISBN 8021018291. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 8086898962. info
Výukové metody
Teoretická příprava
Metody hodnocení
písemná zkouška a ústní zkouška; Písemný test se bude skládat ze tří otázek hodnocených 18 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 13 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/CM216Zk