CM220K Praktikum z teorie práva

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM220K/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každou lichou středu 16:40–18:10 126, J. Harvánek
CM220K/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každou sudou středu 16:40–18:10 126, L. Hlouch
CM220K/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý čtvrtek 15:05–16:35 124, T. Sobek
CM220K/04: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý sudý čtvrtek 15:05–16:35 124, M. Škop
CM220K/05: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý čtvrtek 16:40–18:10 124, M. Večeřa
CM220K/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Večeřa
Předpoklady
CM113Z Teorie práva sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu: rozumí základním právním pojmům, právním institutům a principům, interpretuje právní předpisy, analyzuje právní řád a jeho funkce, kategorizuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů, využívá obecnou právní terminologii, ovládá základy právního myšlení a práci s právními texty
Osnova
  • Praktická cvičení z oblasti: Metodologické otázky a předmět teorie práva. Prameny práva. Právní normy, struktura a druhy. Působnost norem (místní, osobní, časová a věcná,publikační norma). Aplikace práva (aplikační proces, druhy aktů aplikace). Interpretace práva. Systém práva a právní odpovědnost.
Literatura
  • VEČEŘA, Miloš, Jaromír HARVÁNEK, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Drahomíra HOUBOVÁ a Libor HANUŠ. Teorie práva v příkladech. 2. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 415 s. ISBN 978-80-7357-551-9. info
  • HARVÁNEK, Jaromír, Karin BRZOBOHATÁ, Drahomíra HOUBOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Martina URBANOVÁ, Roman VANĚK a Miloš VEČEŘA. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 9788073801045. info
  • GERLOCH, Aleš. Praktikum teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 245 s. ISBN 9788073802004. info
  • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
  • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 343 s. ISBN 9788073800239. info
Výukové metody
Diskuse, seminář
Metody hodnocení
Pro získání kolokvia je třeba prokázání praktických vědomostí a návyků aplikace a interpretace práva. Absolvování praktického semináře včetně písemného zápisu a ústního a písemného testu.
Informace učitele
Podmínkou získání kolokvia studentů ISP je odevzdání písemné práce na jedno ze základních témat cvičení a konzultace prokazující schopnost intepretace příkladů zadaných dle právních předpisů (Ústava, Občanský zákoník aj).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM220K