CM410Z Občanské právo III - cvičení

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vlastimil Vitoul (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM410Z/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 13:30–15:00 129, P. Koukal
CM410Z/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 15:05–16:35 129, P. Koukal
CM410Z/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 16:40–18:10 129, E. Dobrovolná
CM410Z/04: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 18:15–19:45 129, E. Dobrovolná
CM410Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Fiala
Předpoklady
CM311Z Občanské právo II && NOW ( CM410Zk Občanské právo III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Občanské právo hmotné - základní právní odvětví soukromoprávní sféry, dokončení výuky.
Osvojení znalostí o jednotlivých druzích závazků (závazků z právních úkonů, závazků z protiprávních úkonů, bezdůvodné obohacení).
Získání informací o aktuálních problémech legislativy a právní praxe.
Na konci kursu bude student schopen:
Porozumět základním pojmům a institutům a vysvětlit je ve vazbách na další odvětví soukromoprávní sféry;
Použít informace o jednotlivých institutech k řešení konkrétních situací;
Předkládat racionální návrhy na jejich řešení;
Interpretovat předpisy občanského práva v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Závazkové právo.
 • Zajištění, změna a zánik závazků.
 • Jednotlivé smluvní typy.
 • Závazky z protiprávních úkonů.
 • Závazky z bezdůvodného obohacení.
 • Aktuální otázky legislativy a praxe.
Literatura
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006, 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. kniha info
 • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
 • FIALA, Josef [právník. Praktikum z občanského práva [MU Brno, 1996]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 143 s. ISBN 80-210-1279-X. info
Výukové metody
Výuka je prováděna formou seminářů (1x týdně), které navazují na přednášky (1x týdně – viz MP401Zk) a jsou zaměřeny na procvičování schopností aplikovat nabyté vědomosti o právní úpravě de lege lata na konkrétní situace, s využitím judikatury.
Metody hodnocení
Povinná výuka.
Průběžná domácí příprava.
Písemné testy.
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel.
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtů: podle požadavků stanovených vyučujícím v semináři na počátku výuky. Podmínkou udělení zápočtu pro ISP je zpracování a odevzdání seminární práce na téma zadané individuálně vyučujícím ISP a dále konzultace látky příslušného semestru v termínech stanovených vyučujícím ISP a v rozsahu programu výuky. V ostatním platí příslušný pokyn děkana.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM410Z