CM410Zk Občanské právo III

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. St 9:35–11:05 034
Předpoklady
CM311Z Občanské právo II && ( NOW ( CM410Z Občan. právo III cv. ) || CM410Z Občan. právo III cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Občanské právo hmotné - základní právní odvětví soukromoprávní sféry, dokončení výuky.
Osvojení znalostí o jednotlivých druzích závazků (závazků z právních úkonů, závazků z protiprávních úkonů, bezdůvodné obohacení).
Získání informací o aktuálních problémech legislativy a právní praxe.
Na konci kursu bude student schopen:
Porozumět základním pojmům a institutům a vysvětlit je ve vazbách na další odvětví soukromoprávní sféry;
Použít informace o jednotlivých institutech k řešení konkrétních situací;
Předkládat racionální návrhy na jejich řešení;
Interpretovat předpisy občanského práva v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Závazkové právo.
 • Zajištění, změna a zánik závazků.
 • Jednotlivé smluvní typy.
 • Závazky z protiprávních úkonů.
 • Závazky z bezdůvodného obohacení.
 • Aktuální otázky legislativy a praxe.
Literatura
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006, 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. kniha info
 • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
 • FIALA, Josef [právník. Praktikum z občanského práva [MU Brno, 1996]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 143 s. ISBN 80-210-1279-X. info
Výukové metody
Výuka je prováděna formou přednášek (2x týdně), na které navazuje seminář (2x týdně – viz MP410Z). Přednášky mají účel poznávací, v závěru výuky seznamují posluchače s nejnovějšími trendy v legislativě a v judikatuře.
Metody hodnocení
Povinná výuka. Průběžná domácí příprava.
Předmět je ukončen zkouškou složenou z písemného testu a následné ústní zkoušky. Úspěšné složení písemného textu je nutným předpokladem pro ústní zkoušku. Při ústní zkoušce student prokazuje v dialogu s učitelem svoje znalosti. Hodnocení provádí učitel na základě správnosti a úplnosti odpovědí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM410Zk