CM412Z Politologie - seminář

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM412Z/01: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 148, J. Kroupa
CM412Z/02: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 15:05–16:35 148, J. Kroupa
CM412Z/03: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 16:40–18:10 209, J. Kroupa
CM412Z/04: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každý sudý čtvrtek 18:15–19:45 160, L. Vyhnánek
CM412Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
NOW ( CM412Zk Politologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prezentovat základní instituce a politické procesy v politickém systému ČR.Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit fungování politického systému České republiky.
Osnova
 • 1.Význam a funkce politologie 2.Moc.Autorita.Legitimita.Funkce voleb 3.Přechod k demokracii v ČR.Fungování demokracie v ČR 4.Politické strany v ČR.Zájmové organizace. 5.Politická komunikace v ČR 6.Zahraniční a bezpečnostní politika v ČR
Literatura
  doporučená literatura
 • KOŘAN, Michal (a kol.). Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, 380 s. ISBN 978-80-86506-89-0. info
 • KROUPA, Jiří. Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, xvii, 113. ISBN 9788073575687. info
 • KROUPA, Jiří. Základy politického systému České republiky. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 89 s. Edice učebnic PrF MU č.459. ISBN 978-80-210-5384-7. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 9788073674663. info
 • KOŘAN, Michal a Martin HRABÁLEK. (eds.) Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, 151 s. ISBN 978-80-210-4459. info
 • Kapitoly o bezpečnosti. Edited by Miloš Balabán - Jan Duchek - Libor Stejskal. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 428 s. ISBN 9788024614403. info
 • ŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 222 s. ISBN 807380008X. info
 • CABADA, Ladislav a David ŠANC. Český stranický systém ve 20. století. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, 223 s. ISBN 8086898504. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
 • KUBÁT, Michal. Postkomunismus a demokracie : politika ve středovýchodní Evropě. Praha: Dokořán, 2003, 125 s. ISBN 8086569470. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a Jiří KUNC. O přechodech k demokracii. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994, 156 s. ISBN 80-901424-8-6. info
Výukové metody
seminární diskuse
Metody hodnocení
Přítomnost ve výuce je povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/CM412Z