CM412Zk Politologie

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh
St 16:40–18:10 034
Předpoklady
NOW ( CM412Z Politologie sem ) || CM412Z Politologie sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prezentovat základní pojmy a instituce politologie,srovnávací přístup k politickým stranám a systémům a v neposlední řadě se zabývat základními pojmy a otázkami mezinárodních vztahů.Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit funkce politického a mezinárodního systému.Zvláště použít informace o těchto systémech v budoucí profesionální činnosti.
Osnova
 • 1.Význam a funkce politologie.2.Moc,autorita,legitimita.3.Demokracie, autokracie,totalitarismus.4.Politický systém.5.Politická kultura.6.Prostředky masové komunikace.7.Přechod k demokracii.8.Srovanávací politologie.9.Mezinárodní systém.10.Zahraniční politika.11.Evropská integrace.12.Globalizace.
Literatura
  doporučená literatura
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a Jiří KUNC. O přechodech k demokracii. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994, 156 s. ISBN 80-901424-8-6. info
 • WAISOVÁ, Šárka. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 255 s. ISBN 9788073801090. info
 • KOŘAN, Michal (a kol.). Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, 380 s. ISBN 978-80-86506-89-0. info
 • KROUPA, Jiří. Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, xvii, 113. ISBN 9788073575687. info
 • KROUPA, Jiří. Základy politického systému České republiky. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 89 s. Edice učebnic PrF MU č.459. ISBN 978-80-210-5384-7. info
 • Kapitoly o bezpečnosti. Edited by Miloš Balabán - Jan Duchek - Libor Stejskal. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 428 s. ISBN 9788024614403. info
 • CABADA, Ladislav a Michal KUBÁT. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, 455 stran. ISBN 9788073800765. info
 • HEYWOOD, Andrew. Politologie. Translated by Zdeněk Masopust. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, 482 s. ISBN 8086432955. info
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004, 168 s. Edice Bod. ISBN 80-86569-89-6. info
 • ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav KŘÍŽKOVSKÝ. Základy politologie. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, xiv, 365. ISBN 8071798703. info
 • KROUPA, Jiří, Zdeněk KOUDELKA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Politologie. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 254 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 323). ISBN 80-210-3250-2. info
  neurčeno
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 9788073674663. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Zkouška má ústní charakter.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/CM412Zk