MP305Z Psychologie pro právníky - seminář

Právnická fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (cvičící)
Garance
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP305Z/01: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 8:00–9:30 131, D. Houbová
MP305Z/02: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 8:00–9:30 131, D. Houbová
MP305Z/03: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 9:35–11:05 131, D. Houbová
MP305Z/04: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 9:35–11:05 131, D. Houbová
MP305Z/05: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 11:10–12:40 131, D. Houbová
MP305Z/06: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 11:10–12:40 131, D. Houbová
MP305Z/07: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 13:30–15:00 131, K. Brzobohatá
MP305Z/08: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 13:30–15:00 131, K. Brzobohatá
MP305Z/09: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 15:05–16:35 131, K. Brzobohatá
MP305Z/10: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 15:05–16:35 131, K. Brzobohatá
MP305Z/11: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché pondělí 16:40–18:10 131, K. Brzobohatá
MP305Z/12: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé pondělí 16:40–18:10 131, K. Brzobohatá
MP305Z/13: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 302, D. Houbová
MP305Z/14: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 302, D. Houbová
MP305Z/15: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 160, D. Houbová
MP305Z/16: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 160, D. Houbová
MP305Z/17: Po 19. 9. až So 17. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 160, K. Brzobohatá
MP305Z/18: Po 19. 9. až So 17. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 160, K. Brzobohatá
MP305Z/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
NOW ( MP305Zk Psychologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout úvod do psychologie pro právníky.Výuka je rozdělena do těchto základních částí:psychické procesy a stavy včetně jejich psychopatologie a aplikace poznatků v právu.
Osnova
  • Kognitivní procesy a stavy:vnímání,pozornost,paměť,myšlení, řeč, intelekt. Motivační procesy a stavy:emoce, potřeby, pudy, vůle. Volní jednání.Obecná charakteristika a psychopatologie psychických procesů a stavů. Právně aplikační význam.
Literatura
  • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
  • HOUBOVÁ, Drahomíra, Pavel HUNGR, Jaromír HARVÁNEK a Karin BRZOBOHATÁ. Psychologie pro právníky. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 234 s. ISBN 8021018968. info
Metody hodnocení
Výuka je povinná, vyžaduje se samostatná práce s prameny a aktivní vystoupení nebo zápočtová seminární práce.
Navazující předměty
Informace učitele
aktualizovaná literatura bude průběžně doplňována seminářích
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2005/MP305Z