MP305Zk Psychologie pro právníky

Právnická fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Rozvrh
Po 19. 9. až So 17. 12. Čt 13:30–15:00 140, Čt 13:30–15:00 034
Předpoklady
NOW ( MP305Z Psychologie sem ) || MP305Z Psychologie sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout úvod do psychologie pro právníky.Výuka je rozdělena do těchto základních částí:psychické procesy a stavy, osobnost, psychopatologie a právo, právní(forenzní) psychologie.
Osnova
  • Úvod do předmětu; Odvětví psychologie a právo; Forenzně psychologické disciplíny. Osobnost v zátěžových situacích. Manipulace a asertivita. Psychopatologie osobnosti.Toxikomanie a psychická závislost.Psychologie výslechu a výpovědi;obecné otázky psychologie svědecké výpovědi. Zvláštnosti subjektů jednotlivých případů.Psychologické aspekty soudního líčení;rozhodovací proces, psychologická příprava soudce, osobnost soudce. Technika výpovědi,kladení otázek. Sugestibilita vyslýchaného. Osobnost delikventa. Psychologie oběti. Psychologie trestu.
Literatura
  • HOUBOVÁ, Drahomíra, Pavel HUNGR, Jaromír HARVÁNEK a Karin BRZOBOHATÁ. Psychologie pro právníky. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 234 s. ISBN 8021018968. info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Vyd. 1. Praha: Eurounion, 1998, 255 s. ISBN 80-85858-70-3. info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila a František ČERVINKA. Forenzní psychologie : psychologie pro soudce, advokáty, státní zástupce, vyšetřovatele, kriminalisty a pro všechny, kteří se v souvislosti s trestným činem dostanou do kontaktu s policií a soudy. Vyd. 1. Praha: Support, 1994, 206 s. info
  • NETÍK, Karel a Stanislav HÁJEK. Psychologie v právu : úvod do forenzní psychologie. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1997, x, 140. ISBN 8071791776. info
  • NETÍK, K. K osobnosti kriminálního toxikomana. Vyd. 1. Praha: Nezávislý novinář, 1991, 118 s. ISBN 80-85121-25-5. info
  • VŮJTĚCH, Jan, Jakub HOLAS a Petr ZEMAN. Profesiogram soudce a státního zástupce : profesiografická studie zaměřená na výběr čekatelů a výběrová kriteria. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002, 211 s. ISBN 8073380005. info
  • Situace v soudnictví - podmínky soudců, motivace právníků k soudcovské profesi : závěrečná zpráva z průzkumu. Edited by Miroslav Scheinost - Jan Vůjtěch. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1992, 86 s. info
Metody hodnocení
zkouška písemná a ústní
Informace učitele
aktualizovaná literatura bude průběžně dopňována na přednáškách a seminářích
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2005/MP305Zk