MP412Z Politologie - seminář

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
PhDr. JUDr. Štěpán Výborný, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP412Z/01: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 8:00–9:30 131, P. Kandalec
MP412Z/02: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 8:00–9:30 131, P. Kandalec
MP412Z/03: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 9:35–11:05 131, P. Molek
MP412Z/04: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 131, K. Šimáčková
MP412Z/05: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 131, P. Molek
MP412Z/06: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 131, K. Šimáčková
MP412Z/07: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 160, L. Vyhnánek
MP412Z/08: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 160, L. Vyhnánek
MP412Z/09: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 8:00–9:30 215, L. Vyhnánek
MP412Z/10: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 8:00–9:30 215, L. Vyhnánek
MP412Z/11: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 9:35–11:05 215, L. Vyhnánek
MP412Z/12: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 9:35–11:05 215, L. Vyhnánek
MP412Z/13: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 11:10–12:40 258, L. Vyhnánek
MP412Z/14: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 11:10–12:40 258, L. Vyhnánek
MP412Z/15: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 13:30–15:00 214, P. Molek
MP412Z/16: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 13:30–15:00 214, P. Molek
MP412Z/17: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 15:05–16:35 214, P. Molek
MP412Z/18: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 15:05–16:35 214, P. Molek
MP412Z/19: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 214, K. Šimáčková
MP412Z/20: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 214, K. Šimáčková
MP412Z/21: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 18:15–19:45 214, K. Šimáčková
MP412Z/22: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 18:15–19:45 215, K. Šimáčková
MP412Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
NOW ( MP412Zk Politologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování výuky bude student schopen porozumět a vysvětlit základní instituce a procesy politického systému ČR; student by měl být schopen zpracovat základní analýu vybraného politologického problému.
Osnova
 • 1. Politologie a její funkce.
 • 2. Moc,autorita,legitimita.Funkce voleb
 • 3. Přechod k demokracii v ČR.Demokracie v ČR
 • 4. Politické strany v ČR.Zájmové organizace v ČR.
 • 5. Politická komunikace v ČR
 • 6.Zahraniční a bezpečnostní politika ČR
Literatura
  doporučená literatura
 • KOŘAN, Michal (a kol.). Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, 380 s. ISBN 978-80-86506-89-0. info
 • KROUPA, Jiří. Základy politického systému České republiky. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 89 s. Edice učebnic PrF MU č.459. ISBN 978-80-210-5384-7. info
 • KOŘAN, Michal a Martin HRABÁLEK. (eds.) Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, 151 s. ISBN 978-80-210-4459. info
 • Kapitoly o bezpečnosti. Edited by Miloš Balabán - Jan Duchek - Libor Stejskal. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 428 s. ISBN 9788024614403. info
 • ŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 222 s. ISBN 807380008X. info
 • CABADA, Ladislav a David ŠANC. Český stranický systém ve 20. století. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, 223 s. ISBN 8086898504. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
 • KUBÁT, Michal. Postkomunismus a demokracie : politika ve středovýchodní Evropě. Praha: Dokořán, 2003, 125 s. ISBN 8086569470. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a Jiří KUNC. O přechodech k demokracii. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994, 156 s. ISBN 80-901424-8-6. info
  neurčeno
 • KROUPA, Jiří. Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, xvii, 113. ISBN 9788073575687. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 9788073674663. info
Výukové metody
seminární diskuse
Metody hodnocení
Výuka má povinný charakter. Ostatní podmínky určí vyučující.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/MP412Z