MP412Zk Politologie

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 15:05–16:35 136, Po 15:05–16:35 030
Předpoklady
( NOW ( MP412Z Politologie sem ) || MP412Z Politologie sem || CM412Z Politologie sem )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování výuky bude student schopen prezentovat a vysvětlit základní pojmy a instituce politologie,srovnávací přístup k politickým stranám a systémům a v neposlední řadě se zabývat základními pojmy a otázkami mezinárodních vztahů.Zvláště použít informace o politickém a mezinárodním systému v budoucích profesionálních činnostech.
Osnova
 • 1.Význam a funkce politologie.2.Moc.Autorita,legitimita.3.Demokracie,autokracie,totalitarismus.4.Politický systém.5.Politická kultura.6.Prostředky masové komunikace.7.Přechod k demokracii.8.Srovnávací politologie.9.Mezinárodní systém.10.Zahraniční politika.11.Evropská integrace.12.Globalizace
Literatura
  doporučená literatura
 • KOŘAN, Michal (a kol.). Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, 380 s. ISBN 978-80-86506-89-0. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. 2., dopl. a aktual. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-223-6. info
 • KROUPA, Jiří. Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, xvii, 113. ISBN 9788073575687. info
 • KROUPA, Jiří. Základy politického systému České republiky. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 89 s. Edice učebnic PrF MU č.459. ISBN 978-80-210-5384-7. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. ISBN 9788073674663. info
 • WAISOVÁ, Šárka. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 255 s. ISBN 9788073801090. info
 • HEYWOOD, Andrew. Politologie. Translated by Zdeněk Masopust. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 537 s. ISBN 9788073801151. info
 • Kapitoly o bezpečnosti. Edited by Miloš Balabán - Jan Duchek - Libor Stejskal. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 428 s. ISBN 9788024614403. info
 • VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky : historie a současnost. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2007, 374 s. ISBN 9788073673376. info
 • CABADA, Ladislav a Michal KUBÁT. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, 455 stran. ISBN 9788073800765. info
 • ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav KŘÍŽKOVSKÝ. Základy politologie. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, xiv, 365. ISBN 8071798703. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a Jiří KUNC. O přechodech k demokracii. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994, 156 s. ISBN 80-901424-8-6. info
 • ARON, Raymond. Demokracie a totalitarismus. Translated by Vladimír Jochmann. 2. vyd. Brno: Atlantis, 1993, 218 s. ISBN 8071080640. info
  neurčeno
 • KREJČÍ, Oskar. Mezinárodní politika. 4. aktualiz. a rozš. vyd.,. Praha: Ekopress, 2010, 751 s. ISBN 9788086929606. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek.Zkouška má ústní charakter.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/MP412Zk