MP57903K České PIS

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Danuše Spáčilová (cvičící)
Ing. Lucie Homolová (pomocník)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP57903K/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý lichý čtvrtek 16:40–18:10 020, J. Harašta
MP57903K/02: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý sudý čtvrtek 16:40–18:10 020, J. Harašta
MP57903K/03: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý lichý čtvrtek 15:05–16:35 020, J. Harašta
MP57903K/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
! NOWANY ( MP57901K IT v právní praxi , MP57902K Evropské a mezinárodní PIS ) && ! MP57901K IT v právní praxi && ! MP57902K Evropské a mezinárodní PIS && NOW ( MP904Zk Právo ŽP II )
Absolvování předmětu Právní informatika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 57 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/57, pouze zareg.: 0/57
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Navázat na výuku Právní informatiky a rozšířit ji zejména o koncepční otázky práce s právními informacemi.
Osnova
 • Aktuální otázky práce s právními informacemi, vyhledávání literatury a judikatury ke konkrétním případům.
 • Vyhodnocování relevance judikatury a dalších pramenů pro kolektivní řešení netriviálních právních otázek.
 • Odraz rekodifikace v právních informačních systémech a na internetu.
 • Elektronizace státní správy a justice.
 • Zpracování rešerší.
Literatura
  doporučená literatura
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v České republice : právní a technologické aspekty. 2. podstatně přeprac. a ro. Praha: Leges, 2012, 464 s. ISBN 9788087576366. info
 • ŠAVELKA, Jaromír, Matěj MYŠKA, Adam PTAŠNIK a Danuše SPÁČILOVÁ. Právní informační systémy. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, 259 s. ISBN 978-80-7399-248-4. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně.
Metody hodnocení
Výuka je ukončena kolokviem. Nezbytným předpokladem udělení kolokvia je kumulativní splnění podmínek uvedených v interaktivní osnově předmětu (aktivní účast na alespoň pěti cvičeních; skupinový semestrální projekt a jeho prezentace, zpracování individuální rešerše).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2015/MP57903K