MP910Z Public International Law: Alternative Seminar

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Garance
Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MP905Zk Mezinárodní právo veřejné II ) && ! NOWANY ( MP905Z MPV II sem , MP912Z Public International Law II )
The level of English language: B1 and higher. Materials will be provided solely in English.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 6/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of this course, students will be able to understand and explain main issues of the contemporary international law, to find and use information regarding international law effectively, to submit sound arguments on international law issues, and, last but not least, to create legal solutions for international problems, even in case where there has been a substantial uncertainty as regards a particular issue.
Výstupy z učení
Students will be able to work with international law at both theoretical and practical levels. They will be able to work effectively with the soruces of information on international law. Students will be able to untangle complex problems in international law. Students will be able to articulate better their arguments in legal English.
Osnova
  • 1. International law: Where do we stand today? Sources of International law and where to find them. Case-law databases, international conventions on the web etc. 2. Fragmentation of International Law: Case study. The development of legal argumentation. 3.International Dispute Settlement: Why, how and where? The mock trial before an international court/arbitration tribunal. May there be any strategy in choosing the forum for a particular dispute? 4. The test of mainstream legal assumptions. The effective reading and critical thinking on International law. Mutual critique of arguements amogn students. 5. European Court of Human RIghts. How to plead before this court. The analysis of the selected ECHR cases. The writing of application thereto. 6. Colloqium and feedback.
Literatura
    doporučená literatura
  • Shaw, M. N. International Law. 6th Edition. Cambridge/NY: Cambridge University Press, Goldsmith, J. L. and Posner, E. A. The Limits of International Law. Oxford/NY: Oxford University Press, 2005.
Výukové metody
The analysis of cases of both international and national courts, the writing of legal documents, the development of legal argumentation via "hard cases", the critical assessment of mainstream international law assumptions.
Metody hodnocení
A pesentation.
Informace učitele
This course is intended for those students who wish to develop not only theoretical skills in international law, but also those of a more practical nature. Students will have to search legal sources, including case law, analyse them and express their opinion. They will be expected to write legal documents. The course will require the preparation by the students. This will include namely reading, writing and working with IT technologies, as well as discussing the problematic issues that have arisen in international law. Hence the preparation before the seminar is of an essential importance.
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MP910Z