MV401K Psychologie pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Předpoklady
! MP411Zk Psychologie && ! MP411Z Psychologie sem && ! CM411Z Psychologie sem && ! CM411Zk Psychologie
Předběžná znalost předmětu není předpokládána.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/50, pouze zareg.: 12/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 11/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na základními situace, ve kterých právník potřebuje psychologickou znalost. Budoucí právníci budou schopni uplatnit informace o psychologii lidské osobnosti. Studenti předmětu získají lepší komunikační dovednosti pro právní praxi.
Osnova
  • Přednášky. Přednášky: 1. Vztah vědecké psychologie a právní praxe. Minulost a současná praxe. 2. Psychopatologie lidského jednání-právní souvislosti. 3. Právo a psychologie lidské závislosti (závislost na alkoholu, drogách, právní souvislosti). 4. Právo a psychologie lidské komunikace. I. 5. Právo a psycholoige lidské komunikce II. 6. Moderní právní praxe a současná psychologie-aktuální témata. Semináře: 1. Vztah vědecké psychologie a právní praxe. Základní informace o předmětu. 2. Právo a lidské vnímání. 3. Právo a lidské rozumové schopnosti (myšlení a inteligence). 4. Právo a lidská emocionalita. 5. Právo a lidský pudový život 6. Právo a psychologie lidského jednání.
Literatura
Výukové metody
Přednáška: Ústní prezentace obsahu předmětu. Semináře: Diskuse. Práce v pracovních skupinách.
Metody hodnocení
V průběhu semestru každý student bude ústně prezentovat referát v jedné pracovní skupině. Forma kolokvia: smíšená (ústní i písemná). Je třeba uspět u obou částí kolokvia. Obě části probíhají ve stejném termínu. Písemný test je hodnocen maximálně osmi body. K úspěšnému složení písemné části kolokvia je třeba získat nejméně čtyři body.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/MV401K