MP411Z Psychologie pro právníky - seminář

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP411Z/01: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 8:00–9:30 215, T. Sobek
MP411Z/02: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 8:00–9:30 215, T. Sobek
MP411Z/03: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 9:35–11:05 215, T. Sobek
MP411Z/04: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 215, T. Sobek
MP411Z/05: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 316, D. Houbová
MP411Z/06: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 316, D. Houbová
MP411Z/07: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 302, D. Houbová
MP411Z/08: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 302, D. Houbová
MP411Z/09: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 8:00–9:30 133, D. Houbová
MP411Z/10: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 8:00–9:30 133, D. Houbová
MP411Z/11: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 9:35–11:05 133, J. Mahdalíčková
MP411Z/12: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 9:35–11:05 133, J. Mahdalíčková
MP411Z/13: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 11:10–12:40 133, J. Mahdalíčková
MP411Z/14: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 11:10–12:40 133, J. Mahdalíčková
MP411Z/15: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 13:30–15:00 136, J. Mahdalíčková
MP411Z/16: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 13:30–15:00 136, J. Mahdalíčková
MP411Z/17: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 15:05–16:35 316, J. Mahdalíčková
MP411Z/18: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 15:05–16:35 316, J. Mahdalíčková
MP411Z/19: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 208, J. Mahdalíčková
MP411Z/20: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 208, J. Mahdalíčková
MP411Z/21: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 18:15–19:45 208, D. Houbová
MP411Z/22: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 18:15–19:45 208, D. Houbová
MP411Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Houbová
Předpoklady
NOW ( MP411Zk Psychologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout úvod do psychologie pro právníky.Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o psychických procesech a stavech včetně jejich psychopatologie a porozumět využití poznatků psychologie v právní praxi.
Osnova
  • Kognitivní procesy a stavy:vnímání,pozornost,paměť,myšlení, řeč, intelekt. Motivační procesy a stavy:emoce, potřeby, pudy, vůle. Volní jednání.Obecná charakteristika a psychopatologie psychických procesů a stavů. Právně aplikační význam.
Literatura
  • HOUBOVÁ, Drahomíra. Psychologie pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 279 s. ISBN 9788073801007. info
  • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
Výukové metody
teoretická příprava, prezentace
Metody hodnocení
Výuka je povinná, vyžaduje se samostatná práce s prameny a aktivní skupinová prezentace nebo zápočtová seminární práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/MP411Z