EN

PrF:MP411Z Psychologie sem - Informace o předmětu

MP411Z Psychologie pro právníky - seminář

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP411Z/01: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 8:00–9:30 215, T. Sobek
MP411Z/02: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 8:00–9:30 215, T. Sobek
MP411Z/03: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 9:35–11:05 215, T. Sobek
MP411Z/04: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 215, T. Sobek
MP411Z/05: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 316, D. Houbová
MP411Z/06: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 316, D. Houbová
MP411Z/07: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 302, D. Houbová
MP411Z/08: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 302, D. Houbová
MP411Z/09: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 8:00–9:30 133, D. Houbová
MP411Z/10: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 8:00–9:30 133, D. Houbová
MP411Z/11: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 9:35–11:05 133, J. Mahdalíčková
MP411Z/12: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 9:35–11:05 133, J. Mahdalíčková
MP411Z/13: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 11:10–12:40 133, J. Mahdalíčková
MP411Z/14: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 11:10–12:40 133, J. Mahdalíčková
MP411Z/15: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 13:30–15:00 136, J. Mahdalíčková
MP411Z/16: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 13:30–15:00 136, J. Mahdalíčková
MP411Z/17: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 15:05–16:35 316, J. Mahdalíčková
MP411Z/18: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 15:05–16:35 316, J. Mahdalíčková
MP411Z/19: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 208, J. Mahdalíčková
MP411Z/20: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 208, J. Mahdalíčková
MP411Z/21: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé sudé úterý 18:15–19:45 208, D. Houbová
MP411Z/22: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každé liché úterý 18:15–19:45 208, D. Houbová
MP411Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Houbová
Předpoklady
NOW ( MP411Zk Psychologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout úvod do psychologie pro právníky.Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o psychických procesech a stavech včetně jejich psychopatologie a porozumět využití poznatků psychologie v právní praxi.
Osnova
  • Kognitivní procesy a stavy:vnímání,pozornost,paměť,myšlení, řeč, intelekt. Motivační procesy a stavy:emoce, potřeby, pudy, vůle. Volní jednání.Obecná charakteristika a psychopatologie psychických procesů a stavů. Právně aplikační význam.
Literatura
  • HOUBOVÁ, Drahomíra. Psychologie pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 279 s. ISBN 9788073801007. info
  • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
Výukové metody
teoretická příprava, prezentace
Metody hodnocení
Výuka je povinná, vyžaduje se samostatná práce s prameny a aktivní skupinová prezentace nebo zápočtová seminární práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2012/MP411Z