MV401K Psychologie pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ing. John Altair Gealfow, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Vosinek (přednášející)
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Předpoklady
! MP411Zk Psychologie && ! MP411Z Psychologie sem && ! CM411Z Psychologie sem && ! CM411Zk Psychologie
Předběžná znalost předmětu není předpokládána.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na základními situace, ve kterých právník potřebuje psychologickou znalost. Budoucí právníci budou schopni uplatnit informace o psychologii lidské osobnosti. Studenti předmětu získají lepší komunikační dovednosti pro právní praxi.
Osnova
  • Přednášky. Přednášky: 1. Vztah vědecké psychologie a právní praxe. Minulost a současná praxe. 2. Psychopatologie lidského jednání-právní souvislosti. 3. Právo a psychologie lidské závislosti (závislost na alkoholu, drogách, právní souvislosti). 4. Právo a psychologie lidské komunikace. I. 5. Právo a psycholoige lidské komunikce II. 6. Moderní právní praxe a současná psychologie-aktuální témata. Semináře: 1. Vztah vědecké psychologie a právní praxe. Základní informace o předmětu. 2. Právo a lidské vnímání. 3. Právo a lidské rozumové schopnosti (myšlení a inteligence). 4. Právo a lidská emocionalita. 5. Právo a lidský pudový život 6. Právo a psychologie lidského jednání.
Literatura
Výukové metody
Přednáška: Ústní prezentace obsahu předmětu. Semináře: Diskuse. Práce v pracovních skupinách.
Metody hodnocení
V průběhu semestru každý student bude ústně prezentovat referát v jedné pracovní skupině. Forma kolokvia: smíšená (ústní i písemná). Je třeba uspět u obou částí kolokvia. Obě části probíhají ve stejném termínu. Písemný test je hodnocen maximálně osmi body. K úspěšnému složení písemné části kolokvia je třeba získat nejméně čtyři body.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.