EN

PrF:MV921K Soudní kontrola VS - Informace o předmětu

MV921K Soudní kontrola veřejné správy

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 209
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV921K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každý sudý čtvrtek 14:00–15:40 209, S. Sedláček
MV921K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Sedláček
Předpoklady
! MV921Z Soud. kontrola VS sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout teoretický základ problematiky soudní kontroly veřejné správy, a to jak z pohledu teoretického, tak praktického včetně aktuálních změn. Hlavní témata budou vyučována se zohledněním procesu probíhajících reforem veřejné správy. V rámci tohoto předmětu bude pozornost zaměřena na vysvětlení základních pojmů kontroly veřejné správy se zaměřením na soudní kontrolu, jednotlivým postupům správních soudů dle soudního řádu správního, a to se zaměřením na jednotlivé formy žalob. Dále bude pozornost věnována základním otázkám vztahu soudního řádu správního a občanského soudního řádu.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu bude znát základní teoretické a praktické poznatky z oblasti soudní kontroly veřejné správy, bude schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými druhy soudního přezkumu, bude umět navrhnout řešení jednotlivých konkrétních případových studií s využitím judikatury a bude schopen zdůvodnit řešení případové studie.
Osnova
 • Pojem a podstata soudní kontroly veřejné správy, veřejná správ a soudnictví, jejich vzájemný vztah, charakteristika modelových systémů soudní kontroly veřejné správy, historie soudní kontroly veřejné správy na našem území, stávající stav soudní kontroly veřejné správy, teoretické přístupy k soudní kontrole veřejné správy, soudní kontrola veřejné správy de lege ferenda.
Literatura
  povinná literatura
 • SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 126 s. učebnice č.482. ISBN 978-80-210-5746-3. info
  neurčeno
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 126 s. učebnice č.482. ISBN 978-80-210-5746-3. info
 • KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop). 2006. URL info
 • SOUČKOVÁ, Marie, Petr LAVICKÝ a Sylva ŠIŠKEOVÁ. Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. xvii, 467. ISBN 8071793140. info
 • Code of administrative justice. Edited by Vladimír Vopálka. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. 407 s. ISBN 80-86395-65-0. info
 • Soudní řád správní a předpisy souvisící s novou úpravou správního soudnictví : s vysvětlivkami. Edited by Jana Brothánková - Marie Žišková. Praha: Linde, 2003. 405 stran. ISBN 8072014242. info
 • PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 343. ISBN 8071791830. info
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
 • MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 157 s. ISBN 8021004843. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktické cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
závěrečný písemný projekt a jeho obhájení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/MV921K