MP402Z Rodinné právo - seminář

Právnická fakulta
jaro 2004
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP402Z/01: každé liché pondělí 11:10–12:40 214, Z. Králíčková
MP402Z/02: každé sudé pondělí 11:10–12:40 214, Z. Králíčková
MP402Z/03: každé liché pondělí 13:30–15:00 214, Z. Králíčková
MP402Z/04: každé sudé pondělí 13:30–15:00 214, Z. Králíčková
MP402Z/05: každé liché pondělí 15:05–16:35 214, Z. Králíčková
MP402Z/06: každé sudé pondělí 15:05–16:35 214, Z. Králíčková
MP402Z/07: každé liché pondělí 16:40–18:10 214, Z. Králíčková
MP402Z/08: každé sudé pondělí 16:40–18:10 214, Z. Králíčková
MP402Z/09: každé liché úterý 11:10–12:40 258, M. Hrušáková
MP402Z/10: každé sudé úterý 11:10–12:40 258, Z. Králíčková
MP402Z/11: každé liché úterý 13:30–15:00 258, M. Hrušáková
MP402Z/12: každé sudé úterý 13:30–15:00 258, Z. Králíčková
MP402Z/13: každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 208, M. Hrušáková
MP402Z/14: každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 208, M. Hrušáková
MP402Z/15: každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 208, M. Hrušáková
MP402Z/16: každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 208, M. Hrušáková
MP402Z/17: každý lichý čtvrtek 15:05–16:35 208, M. Hrušáková
MP402Z/18: každý sudý čtvrtek 15:05–16:35 208, M. Hrušáková
MP402Z/19: každý lichý čtvrtek 16:40–18:10 259, M. Hrušáková
MP402Z/20: každý sudý čtvrtek 16:40–18:10 259, M. Hrušáková
MP402Z/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Hrušáková
Předpoklady
NOW ( MP402Zk Rodinné právo )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem seminářů je prohloubit poznatky získané na přednáškách a samostudiem a praktická aplikace získaných poznatků na konkrétních příkladech z praxe.
Osnova
  • Postavení rodiny ve společnosti. Vznik manželství. Vztahy mezi manžely. Zánik manželství. Určení rodičovství. Rodičovská zodpovědnost. Vyživovací povinnost rodičů k dětem. Náhradní rodinná výchova. Opatrovnictví a poručenství. Sociálně-právní ochrana.
Literatura
  • HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Rodinné právo : příklady k řešení. 3. vyd. 3. aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 159 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č 242). ISBN 80-210-2313-9. info
  • HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. České rodinné právo. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 312 s. ISBN 8072390031. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Zkouška je ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007.