EN

PrF:MP403Zk Ústavní právo II - Informace o předmětu

MP403Zk Ústavní právo II

Právnická fakulta
jaro 2004
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Josef Zimek, Dr. (cvičící)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (cvičící)
Dr. Mark Gillis, J.D. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
JUDr. Michal Lamparter, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
St 9:35–11:05 136
Předpoklady
( NOW ( MP403Z Ústavní právo II sem ) || MP403Z Ústavní právo II sem || CM403Z Ústavní právo II - sem. || NOW ( CM403Z Ústavní právo II - sem. )) && ( MP303Z Ústavní právo I || CM303Z Ústavní právo I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ústavní právo seznamuje studenty se základy teorie ústavy a hodnotami, na kterých je založena, s právní regulací státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců).
Osnova
  • Listina základních práv a svobod. Pojem základního práva a svobody. Základní východiska Listiny - svoboda, rovnost, důstojnost, nediskriminace. Klasifikace základních práv a svobod. Jednotlivá základní práva a svobody. Státní moc v ČR. Ústavní koncepce státní moci. Dělba moci. Státní moc a samospráva.Právní status státního orgánu. Parlamentarismus v ČR. Parlament a jeho ústavní status. Bikameralismus v ČR. Zákonodárný proces. Právní postavení poslanců a senátorů. Imunita. Výkonná moc v Ústavě ČR. Hlava státu, vláda, ministerstva a jiné správní úřady. Ústavní základy státní služby. Ústavního soudnictví v ČR. Právní status Ústavního soudu, jeho kompetence. Typy řízení před Ústavním soudem. Základní charakteristika obecného soudnictví. Principy postavení a činnosti. Státní zastupitelství. Nejvyšší kontrolní úřad. Česká národní banka. Ústavní základy územní samosprávy. Jiné formy samosprávy.
Literatura
  • FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva [Učebnice]. Vyd. 2. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 458 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 263. ISBN 80-210-2592-1. info
  • FILIP, Jan. Ústavní právo. Vyd. 3., v nakl. Doplněk 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 535 s. ISBN 8072390368. info
  • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 352 s. ISBN 8021015756. info
  • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. 369 s. ISBN 8072011413. info
Metody hodnocení
Nepovinná přednáška. Povinná cvičení. Ústní zkouška, možná změna na písemnou.
Informace učitele
Další literatura, právní předpisy a judikatura bude upřesněna při zahájení výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007.