D2OBP09 Závazkové právo II

Právnická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (cvičící)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu Závazkové právo je prohloubit teoretické základy studenta při zkoumání vzniku, realizace a zániku závazků vzniklých ze smlouvy i dalších závazků vzniklých jiným způsobem a při zkoumání vztahů k závazkům vzniklým v jednotlivých právních odvětvích. Z hlediska praktického je kladen důraz i na harmonizaci naší právní úpravy s právem EU.
Osnova
  • 1. Pojem závazkových vztahů 2. Vznik závazkových vztahů 3. Odpovědnostní závazky 4. Zajištění závazků 5. Změna závazků 6. Zánik závazků 7. Kupní smlouvy a smlouvy o dílo 8. Další smluvní typy
Literatura
  • Eliáš, K. a kol.: Kurs obchodního práva, Obchodní závazky, Cenné papíry, 3. vydání, C.H. Beck 2003 a tam uvedená zahraniční literatura
  • Bejček, J.: Obchodní závazky, Obecná část, Kupní smlouva, MU Brno, 1994 a tam uvedená zahraniční literatura.
Informace učitele
Zápočet bude udělen ve 2., 4. a 5. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.