MVD024K Pozemní komunikace a právo

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD024K/01: St 29. 2. 15:05–16:35 257, 16:40–18:10 257, St 14. 3. 15:05–16:35 257, 16:40–18:10 257, St 28. 3. 15:05–16:35 257, 16:40–18:10 257, St 11. 4. 15:05–16:35 257, 16:40–18:10 257, St 25. 4. 15:05–16:35 257, 16:40–18:10 257, St 9. 5. 15:05–16:35 257, 16:40–18:10 257, A. Kliková
MVD024K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Kliková
Předpoklady
MP701Zk Správní právo procesní && MP712Z Správní právo II && MP606Z Správní právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu získá praktické znalosti a dovednosti z oblasti pozemních komunikací, správního řádu, stavebního zákona, dále znalosti hlavních aspektů ochrany před negativními vlivy užívání komunikací, bude umět navrhnout řešení konkrétních případových studií a bude schopen zdůvodnit řešení případové studie.
Osnova
  • 1) Úvod do problematiky 2) Subjekty vykonávající správu na daném úseku 3) Plánování v oblasti pozemních komunikací 4) Umísťování pozemních komunikací 5) Výstavba pozemních komunikací 6) Užívání pozemních komunikací 7) Hygienické aspekty užívání pozemních komunikací 8) Omezení užívání pozemních komunikací, omezení přístupu 9) Provoz na pozemních komunikacích 10) Bezpečnost na pozemních komunikacích 11) Přestupky na úseku pozemních komunikací
Literatura
    doporučená literatura
  • Krejčí, R., Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a prováděcími předpisy, 2. aktualizované vydání, ISBN 978-80-87212-02-8
Výukové metody
praktická cvičení, řešení příkladů, řešení případových studií, zpracovávání písemných výstupů se zpětnou vazbou vyučujícího, simulace hraní rolí v rámci ústního jednání
Metody hodnocení
Pro získání kolokvia je nutná aktivní účast s průběžnými plněními na jednotlivých seminářích a zpracování závěrečného příkladu s odpovídající argumentací a jeho obhájení.
Informace učitele
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:13, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému