EN

PrF:MVD024K Dopravní právo - Informace o předmětu

MVD024K Dopravní právo

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda (přednášející)
Mgr. Anna Chamráthová (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Anna Chamráthová
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD024K/01: St 27. 2. 16:00–17:40 215, 18:00–19:40 215, St 13. 3. 16:00–17:40 215, 18:00–19:40 215, St 27. 3. 16:00–17:40 215, 18:00–19:40 215, St 10. 4. 16:00–17:40 215, 18:00–19:40 215, St 24. 4. 16:00–17:40 215, 18:00–19:40 215, St 8. 5. 16:00–17:40 215, 18:00–19:40 215, A. Chamráthová
MVD024K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Chamráthová
Předpoklady
MP701Zk Správní právo procesní && ( MP717Z Správní právo I || MP719Z Správní právo II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu získá praktické znalosti a dovednosti z vybraných oblastí dopravního práva, jmenovitě dopravy letecké, lodní, drážní a dopravy na pozemních komunikacích, se zaměřením na jejich správněprávní aspekty. Dále bude umět navrhnout řešení konkrétních případových studií a bude schopen zdůvodnit řešení případové studie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v problematice dopravního práva;
- identifikovat správní procesy v dopravním právu probíhající a umět je využít;
- řešit případové studie z jednotlivých oblastí dopravního práva.
Osnova
 • 1) Úvod do problematiky, rozdělení druhů dopravy a jejich stručná charakteristika (0,5 bloku)
 • 2) Doprava na pozemních komunikacích (2 bloky)
 • 3) Letecká doprava (1 blok)
 • 4) Drážní doprava (1 blok)
 • 5) Lodní doprava (0,5 bloku)
 • Předmět bude vyučován v pěti blocích (šestý blok z důvodu státního svátku odpadá), pořadí jednotlivých témat bude určeno programem seminářů na začátku semestru.
Literatura
 • VETEŠNÍK, Pavel, Luboš JEMELKA, Lukáš POTĚŠIL, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Zuzana ADAMEOVÁ a Lukáš BOHUSLAV. Dopravní právo. V Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-409-4.
 • POLÁČEK, Bohumil. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 445 stran. ISBN 9788075527899. info
 • Zákon o dráhách : komentář. Edited by Jiří Lojda. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. xvi, 283. ISBN 9788075527561. info
 • PLAVEC, Michal. Letiště a letadla. Vyd. 1. Litomyšl: Paseka, 2013. 138 s. ISBN 9788074322976. info
Výukové metody
praktická cvičení, řešení příkladů, řešení případových studií, zpracovávání písemných výstupů se zpětnou vazbou vyučujícího, simulace hraní rolí
Metody hodnocení
Pro získání kolokvia je nutná aktivní účast s průběžnými plněními na jednotlivých seminářích a zpracování závěrečného kolokviálního úkolu (zadaného příkladu) s odpovídající argumentací a jeho obhájení.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/MVD024K