MVV3568K Fashion právo

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Čabart (cvičící), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Barbora Donathová, LL.M. (cvičící), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Zuzana Šimonovská, LL.M. (cvičící), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (zástupce)
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. (cvičící), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (zástupce)
Garance
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh
St 21. 2. 9:35–11:05 025, 11:10–12:40 025, 13:30–15:00 025, St 21. 3. 9:35–11:05 025, 11:10–12:40 025, 13:30–15:00 025
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVV3568K/01: St 18. 4. 9:35–11:05 025, 11:10–12:40 025, 13:30–15:00 025, St 16. 5. 9:35–11:05 025, 11:10–12:40 025, 13:30–15:00 025, M. Štěpáníková
Předpoklady
MP511Zk Pr. duševního vlast.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/20, pouze zareg.: 5/20
Mateřské obory
předmět má 1167 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Právo módního průmyslu je interdisciplinární oblastí práva, která zahrnuje ta právní odvětví, která s módním průmyslem souvisí a řeší pro něj specifické problémy - právo duševního vlastnictví, ochranu spotřebitele, závazky v nejširším slova smyslu (od licencí, přes mlčenlivost, po nájem či financování), právo pracovní, soutěžní, trestní či právo životního prostředí. Předmět je určen především studentům právnické fakulty, kterým umožní prohloubení znalostí z jiných předmětů – např. práva duševního vlastnictví a občanského práva. Cílovou skupinou jsou také studenti jiných fakult, kteří se zabývají problematikou ochrany duševního vlastnictví, designu a využitelnosti užitého umění, především studenti fakulty filozofické, ekonomicko-správní anebo sociálních studií.
Osnova
 • 1. blok:
 • 1.1. Úvod – historie a vývoj práva módního průmyslu do samostatného právního odvětví, jeho místo v systému práva, předmět a specifika propojení práva a módního průmyslu
 • 1.2. Dosavadní vývoj problematiky Fashion práva – případy z historie, komparace přístupů v různých právních systémech a státech
 • 1.3. Módní značka – sociologicko-právní pohled
 • 2. blok
 • 2.1. Duševní vlastnictví v módním průmyslu – ochranné známky, domény, tvorba značky
 • 2.2. Duševní vlastnictví v módním průmyslu – právní ochrana designu, autorská práva, průmyslové vzory
 • 2.3. Duševní vlastnictví v módním průmyslu – patenty, know-how, obchodní tajemství
 • 3. blok 3.1. Prezentace značky - právní regulace reklamy, klamavá reklama, sociální sítě a Internet
 • 3.2. Navrhování a výroba I - smlouvy, pracovně-právní otázky, licencování,
 • 3.3. Navrhování a výroba II - právní regulace označování, právní regulace v oblasti životního prostředí, vč. ochrany ohrožených živočišných druhů a certifikace kovů a drahých kamenů
 • 4. blok
 • 4.1. Prodej – smlouvy, e-commerce, soutěžně-právní aspekty
 • 4.2. Financování módní značky – při vzniku i během další existence
 • 4.3. Daně související s provozem podnikání v módním průmyslu
Literatura
  doporučená literatura
 • HANCOCK, Joseph. Brand/story: Ralph, Vera, Johnny, Billy, and other adventures in fashion branding. New York: Fairchild Books, 2009
 • JIMÉNEZ, Guillermo a Barbara KOLSUN. Fashion law: a guide for designers, fashion executives, and attorneys. Second edition. New York, NY: Fairchild Books, 2014.
 • FURI-PERRY, Ursula. The little book of fashion law. Chicago, Illinois: American Bar Association, 2013. HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The law, culture, and economics of fashion. Stanford Law Review, 2009, 1147-1199.
Výukové metody
Přednášky proběhnou čtyřech tříhodinových blocích. První blok výuky bude zaměřen spíše teoreticky jako nutný základ pro pochopení problematiky v širším kontextu, nutném pro úvahy de lege ferenda. Přednášky prvního bloku budou zaměřeny zejména diskusně a na přehledu případů z minulosti budou ve spolupráci se studenty identifikovány základní mechanismy daného právní oblasti. Následující tři bloky budou již svým zaměřením výlučně praktické a metodou řešení modelových případů, založených na zkušenostech přednášejících z praxe, budou vést studenty k individuálnímu řešení těchto problémů. Důraz bude kladen na schopnost studentů získat a určit relevantní informace k případu, formulaci souvisejících textů smluv či podání apod. i ústní prezentaci vytvořených řešení. Kontrola kvality těchto nabytých dovedností bude následně rovněž náplní kolokvia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2018/MVV3568K

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 08:05, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému