D2SVZ11 Základy vědecké práce II

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S. J.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je rozšířit soubor právně teoretických znalostí se zaměřením na uvedení studentů do vědecké práce, kritického právního myšlení, tvůrčího psaní, právní argumentace, právní rétoriky a právní informatiky. Soubor přednášek tak bude zaměřen na témata, které studentům napomohou při vypracování hodnotné vědecké práce a jejím obhájení.
Osnova
  • Psaní vědecké práce, kritické právní myšlení, právní argumentace, tvůrčí psaní, právní rétorika a právní informatika.
Literatura
    povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
    doporučená literatura
  • HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 421 s. ISBN 9788073803667. info
  • URBANOVÁ, Martina et al. Rétorika pro právníky. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 279 s. ISBN 978-80-7380-217-2
  • ŠAVELKA, Jaromír, Matěj MYŠKA, Adam PTAŠNIK a Danuše SPÁČILOVÁ. Právní informační systémy. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. 259 s. ISBN 978-80-7399-248-4. info
Výukové metody
přednášky s diskuzí
Metody hodnocení
Rozprava nad odbornou esejí zaměřenou k předneseným tématům.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.