MP904Z Právo životního prostředí - seminář

Právnická fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/1. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc. (cvičící)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Drahomíra Pálenská, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Božena Vykopalová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP904Z/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP904Z/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP904Z/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP904Z/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP904Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP904Z/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP904Z/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dudová
MP904Z/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dudová
MP904Z/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dudová
MP904Z/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dudová
MP904Z/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dudová
MP904Z/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dudová
MP904Z/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Pekárek
MP904Z/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Pekárek
MP904Z/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Průchová
MP904Z/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Průchová
MP904Z/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
NOW ( MP904Zk Právo životního prostředí )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Semináře mají obsahovou náplň diferencovanou podle osoby seminarizujícího: Podmínky pro získání zápočtu určuje každý seminarizující pro své skupiny , informace o podmínkách získání zápočtu jsou posluchačům sděleny na úvodní semináři v příslušném semestru. Doc.JUDr.Ing.Milan Pekárek, CSc. Opakování látky za letní semestr*Právní ochrana ovzduší*Právní režim ochrany vodních zdrojů*Právní režim ochrany přírody I., II.* Právní režim nakládání s odpady* Doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. Sytém zvláštní části práva životního prostředí*Právní režim ochrany ovzduší*Právní režim ochrany vodních zdrojů*Právní režim ochrany přírody* Právní režim ochrany zvířat proti týrání*Právní režim nakládání s odpady* JUDr. Ilona Jančářová, Dr. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí ve srovnání se sankčními nástroji*Právní režim ochrany ovzduší*Právní režim ochrany vod*Právní režim ochrany přírody a ochrana zvířat proti týrání*Právní režim nakládání s odpady*Právní režim ochrany kulturních památek*Ochrana životního prostředí při využívání nerostného bohatství* Pokud se na výuce v seminářích budou podílet externisté, bude obsah jejich seminářů bez zbytečného odkladu doplněn.
Metody hodnocení
Způsob práce na seminářích a podmínky pro získání zápočtu budou sděleny studentům na úvodním seminři jednotlivými seminarizujícími.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.