MP904Z Právo životního prostředí II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc. (cvičící)
JUDr. Drahomíra Pálenská, CSc. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Božena Vykopalová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP904Z/01: každé liché úterý 8:00–9:30 011, I. Jančářová
MP904Z/02: každé sudé úterý 8:00–9:30 011, I. Jančářová
MP904Z/03: každé liché úterý 9:35–11:05 215, I. Jančářová
MP904Z/04: každé sudé úterý 9:35–11:05 215, I. Jančářová
MP904Z/05: každé liché úterý 11:10–12:40 215, I. Jančářová
MP904Z/06: každé sudé úterý 11:10–12:40 215, I. Jančářová
MP904Z/07: každou lichou středu 8:00–9:30 215, J. Dudová
MP904Z/08: každou sudou středu 8:00–9:30 215, J. Dudová
MP904Z/09: každou lichou středu 9:35–11:05 215, J. Dudová
MP904Z/10: každou sudou středu 9:35–11:05 215, J. Dudová
MP904Z/11: každou lichou středu 11:10–12:40 215, J. Dudová
MP904Z/12: každou sudou středu 11:10–12:40 215, J. Dudová
MP904Z/13: každou lichou středu 13:30–15:00 215, J. Dudová
MP904Z/14: každou sudou středu 13:30–15:00 215, J. Dudová
MP904Z/15: každou sudou středu 15:05–16:35 215, I. Průchová
MP904Z/16: každou lichou středu 15:05–16:35 215, I. Průchová
MP904Z/17: St 16:40–18:10 215 a každou lichou středu 16:40–18:10 215, I. Průchová
MP904Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
NOW ( MP904Zk Právo ŽP II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je v návaznosti na obecnou část práva životního prostředí seznámit studenty správní regulací na úseku jednotlivých složek životního prostředí. Na obsah přednák podle uvedené osnovy navazují semináře, v nichž jsou prohlubovány teoretické znalosti a praktické zkušenosti studentů k vybraným problémům práva životního prostředí. Obsah seminářů odpovídá hlubší specializaci seminarizujících učitelů.
Osnova
  • Ochrana ovzduší. Ochrana vodních zdrojů. Ochrana spotřebitele. Ochrana lesa. Ochrana přírody a krajiny. Ochran zvířat proti týrání. Ochrana včel. Ochrana ryb. Myslivost a životní prostředí. Odpadové hospodářství. Chemické látky a ochrana životního prostředí. Ochrana životního prostředí při využívání nerostného bohatství. Ochrana půdy. Ochrana kulturních památek
Literatura
  • DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životního prostředí. Edited by Josef Cingroš. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 336 s. ISBN 8021019735. info
Metody hodnocení
Způsob práce na seminářích a podmínky pro získání zápočtu budou sděleny studentům na úvodním semináři jednotlivými seminarizujícími.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.