EN

PrF:MP102Zk Sociologie práva - Informace o předmětu

MP102Zk Sociologie práva

Právnická fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Rozvrh
Út 13:30–15:00 140, Po 22. 9. až Pá 19. 12. Po 15:05–16:35 136, Po 15:05–16:35 030, Po 16:40–18:10 136, Po 16:40–18:10 030
Předpoklady
NOW ( MP102Z Sociologie práva sem )
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Sociologie práva studuje reciproční vztah práva a společnosti, mechanismus působení práva ve společnosti a funkce a roli práva ve společnosti.
Osnova
  • Vymezení sociologie práva. Hlavní představitelé a směry sociologie práva. Sociokulturní systém a právo. Právo v sociální realitě. Právo a společenské skupiny. Sociální deviace a společenská kontrola. Sociální empirie práva.
Literatura
  • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Základy sociologie práva. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 207 s. ISBN 8072391313. info
  • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 154 s. ISBN 8021018151. info
  • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
  • URBANOVÁ, Martina. Sociální kontrola a právo. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 125 s. ISBN 8021019476. info
  • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
  • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
  • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
  • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast na seminářích a zvládnutí probíraných témat Zkouška písemná nebo ústní
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.