EN

PrF:MP102Zk Sociologie práva - Informace o předmětu

MP102Zk Sociologie práva

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
JUDr. Michal Malaník (pomocník)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 25. 9. až Pá 22. 12. St 8:00–9:30 136, St 9:35–11:05 030
Předpoklady
NOW ( MP102Z Sociologie práva sem ) || MP102Z Sociologie práva sem || CM102Z Sociologie práva
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat sociologické chápání práva, které představuje podstatný metodologický koncept práva. Studenti budou schopni: - identifikovat jednotlivé prvky mechanismu právní regulace, - vysvětlit mechanismus působení práva ve společnosti, - charakterizovat funkce a roli práva ve společnosti, - posoudit vztah práva - právního vědomí – právního chování, - definovat pojem sociální deviace.
Osnova
 • Vymezení sociologie práva. Hlavní představitelé a směry sociologie práva. Sociokulturní systém a právo. Právo v sociální realitě. Právo a společenské skupiny. Sociální deviace a společenská kontrola. Sociální empirie práva.
Literatura
  povinná literatura
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 313 s. ISBN 9788073803216. info
 • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 191 s. Právo, studie, 316.4.05-026.17. ISBN 80-86898-94-6. info
 • VEČEŘA, Miloš a Tatiana MACHALOVÁ. Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2010. 227 s. Acta universitatis brunensis, Iuridica No 372. ISBN 978-80-210-5171-3. URL info
 • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
  doporučená literatura
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 154 s. ISBN 80-210-3251-0. info
 • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
 • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Výukové metody
Přednášky s prezentacemi.
Metody hodnocení
Zkouška písemná (10 otázek - minimálně 50% správných odpovědí) a ústní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.