EN

PrF:MP121Zk Státověda - Informace o předmětu

MP121Zk Státověda

Právnická fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Josef Zimek, Dr. (přednášející)
JUDr. Michal Lamparter, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh
Po 15:05–16:35 140, Po 16:40–18:10 140, Po 22. 9. až Pá 19. 12. Po 15:05–16:35 140, Po 15:05–16:35 034, Po 16:40–18:10 140, Po 16:40–18:10 034
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studenty se základy učení o pojetí a fungování moderního státu. Východiskem výuky je převážně institucionální pojetí státu a jeho základních atributů. Pozornost je věnována struktuře a činnosti moderního státu a postavení jednotlivce v kontextu šířeji koncipovaných otázek demokracie, ústavnosti a samosprávy.
Osnova
  • Stát a studium jeho povahy, předmět a metody státovědy, stát a společnost, vývoj učení o státu, moderní stát, jeho znaky a organizace, činnost moderního státu a jeho funkce, demokracie a stát, moderní stát a postavení jednotlivce, ústava a moderní stát, pojem a členění formy státu a forem vlády, parlament, parlamentarismus a zákonodárství, hlava státu, vládní a výkonné orgány, orgány a jiné prostředky ochrany práva, územní organizace státu a její formy, samospráva.
Literatura
  • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 352 s. ISBN 8021015756. info
  • RÁZKOVÁ, Renata. Dějiny právní filozofie. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 255 s. ISBN 80-210-1574-8. info
  • SVATOŇ, Jan. Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 140 s. ISBN 80-85765-89-6. info
  • CHANDLER, J. A. Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998. 264 s. ISBN 8072390236. info
Metody hodnocení
přednášky, postupová zkouška, součást blokové zkoušky A
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.