EN

PrF:MP121Zk Státověda - Informace o předmětu

MP121Zk Státověda

Právnická fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michal Hájek (přednášející)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. St 8:00–9:30 140, St 9:35–11:05 136
Předpoklady
NOW ( MP121Z Státověda - seminář ) || MP121Z Státověda - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
At the end of the course the student will understand the crucial terms Po absolvování přemětu bude student chápat základní a výchozimi pojmy státovědy a ústavního práva; bude znát strukturu a fungování moderního státu; bude schopen charakterizovat ústavu a ústavní právo samotné; bude rozumět základům lidskoprávní ochrany.
Osnova
 • Stát a studium jeho povahy
 • předmět a metody státovědy
 • stát a společnost
 • vývoj učení o státu
 • moderní stát, jeho znaky a organizace
 • činnost moderního státu a jeho funkce
 • demokracie a stát, moderní stát a postavení jednotlivce
 • ústava a moderní stát
 • pojem a členění formy státu a forem vlády
 • parlament, parlamentarismus a zákonodárství
 • hlava státu, vládní a výkonné orgány
 • orgány a jiné prostředky ochrany práva
 • územní organizace státu a její formy, samospráva.
Literatura
 • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. 4. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 266 s. ISBN 8021040572. info
 • KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). 2. přeprac a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2006. 424 s. ISBN 807357179X. info
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. 369 s. ISBN 8072011413. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 1. vyd. Praha: Nákladem spolku čs. právníků Všehrd, 1995. 173 s. ISBN 80-85305-32-1. info
 • RÁZKOVÁ, Renata. Dějiny právní filozofie. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 255 s. ISBN 80-210-1574-8. info
 • CHANDLER, J. A. Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998. 264 s. ISBN 8072390236. info
 • SVATOŇ, Jan. Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 140 s. ISBN 80-85765-89-6. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
přednášky, postupová zkouška, součást blokové zkoušky A
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.