MP121Zk Státověda

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
JUDr. Ondřej Kadlec, J.D., MPhil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Marie Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kamila Abbasi, Ph.D. (cvičící)
Adéla Dočkalová (pomocník)
Patrick Casey Leisure, J.D., LL.M. (pomocník)
Garance
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. St 8:00–9:40 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP121Zk/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 12:00–13:40 257
MP121Zk/02: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché pondělí 14:00–15:40 133
MP121Zk/03: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé pondělí 16:00–17:40 030
MP121Zk/04: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché pondělí 18:00–19:40 259
MP121Zk/05: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 10:00–11:40 258
MP121Zk/06: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 10:00–11:40 258
MP121Zk/07: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 8:00–9:40 034
MP121Zk/08: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 8:00–9:40 136
MP121Zk/09: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 12:00–13:40 257
MP121Zk/10: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 133
MP121Zk/11: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý lichý čtvrtek 18:00–19:40 148
MP121Zk/12: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 12:00–13:40 257
MP121Zk/13: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 14:00–15:40 124
MP121Zk/14: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 14:00–15:40 124
MP121Zk/15: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 148
MP121Zk/16: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 16:00–17:40 126
MP121Zk/17: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 18:00–19:40 133
MP121Zk/18: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 18:00–19:40 133
MP121Zk/19: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 148
MP121Zk/20: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 148
MP121Zk/21: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 148
MP121Zk/22: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 16:00–17:40 124
MP121Zk/23: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 148
MP121Zk/24: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 148
MP121Zk/25: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché pondělí 16:00–17:40 140
MP121Zk/26: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé pondělí 18:00–19:40 259
MP121Zk/27: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 12:00–13:40 257
MP121Zk/28: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý sudý čtvrtek 18:00–19:40 148
MP121Zk/29: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! NOWANY ( MP110Zk Theory of State )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student chápat základní a výchozí pojmy státovědy a ústavního práva; bude znát strukturu a fungování moderního státu; bude schopen charakterizovat ústavu, ústavnost, demokracii a její formy, samosprávu a její projevy; bude rozumět základům lidskoprávní problematiky a právní ochrany.
Výstupy z učení
Student bude: chápat základní a výchozí pojmy státovědy a politologie; schopen popsat organizační strukturu moderního státu; schopen charakterizovat fungování moderního státu a politického systému vůbec; bude schopen charakterizovat volby a volební systémy; rozumět základům lidskoprávní ochrany.
Osnova
 • Stát a studium jeho povahy
 • předmět a metody státovědy
 • stát a společnost
 • vývoj učení o státu
 • moderní stát, jeho znaky a organizace
 • činnost moderního státu a jeho funkce
 • demokracie a stát, moderní stát a postavení jednotlivce, lidská práva a otevřená společnost volby a volební systémy
 • ústava a moderní stát
 • pojem a členění formy státu a forem vlády, dělba moci
 • parlament, parlamentarismus a zákonodárství
 • hlava státu, vládní a výkonné orgány
 • stát, jednotlivec a další základní pojmy orgány a jiné prostředky ochrany práva
 • územní organizace státu a její formy, federalismus a samospráva.
Literatura
  doporučená literatura
 • HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 3.. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2012, 429 s. ISBN 9788073803957. info
 • KLÍMA, Karel. Státověda. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 431 s. ISBN 9788073802967. info
 • RESCHOVÁ, Jana, Miluše KINDLOVÁ, Jan GRINC, Ondřej PREUSS a Marek ANTOŠ. Státověda : stát, jednotlivec, konstitucionalismus. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, xxxiii, 44. ISBN 9788075526953. info
  neurčeno
 • PAVLÍČEK, Václav a Věra JIRÁSKOVÁ. Ústavní právo a státověda. 3. podstatně přepracované. Praha: Leges, 2021, xiv, 522. ISBN 9788075025067. info
Výukové metody
přednášky kladou důraz na teoretickou a metodologickou přípravu studentů, tematicky na ně navazují semináře, které se zaměřují na rozšiřující a podrobnější rozbor jednotlivých témat a problémů. Studenti řeší předem zadané úkoly vyplývající ze zadání, četby a také aktuálních problémů. Využívána je také forma prezentací a diskuse.
Metody hodnocení
přednášky a seminární výuka, postupová zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2024/MP121Zk