MV315K Dějiny soukromého práva

Právnická fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Božena Vykopalová
Rozvrh
Út 8:00–9:30 140
Předpoklady
! MV315Zk Dějiny soukromého p.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/110, pouze zareg.: 0/110
Mateřské obory
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat genezi základních institutů soukromého práva podle jednotlivých soukromoprávních odvětví. Pochopení geneze pojmu soukromé právo. Rozlišení a vymezení přechodu od středověkého partikularismu k novověkému unitarizmu. Identifikace vlivu římského práva a kanonického práva na české soukromé právo.
Osnova
  • 1. Některé instituty římského soukromého práva a recepce římského práva. 2. Teorie děleného vlastnictví, právo vlastnické, držba. 3. Lenní právo, reálná břemena, pozemkové svobody, zástavní právo, dědické právo. 4. Postupné odstraňování právního partikularismu a osvícenské kodifikace. 5. Všeobecný občanský zákoník a další kodifikace občanského práva až do poloviny 20.století. 6. Vývoj rodinného a manželského práva. 7. Vývoj obchodního a směnečného práva. 8. Vývoj pracovního práva.
Literatura
  • KADLECOVÁ, Marta, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Dějiny českého soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 279 s. ISBN 9788073800413. info
  • URFUS, Valentýn. Historické základy novodobého práva soukromého. Praha, 2001. info
  • VLČEK, Eduard, Karel SCHELLE a Marta KADLECOVÁ. Několik kapitol z právních dějin. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 129 s. ISBN 8021009802. info
  • VLČEK, Eduard a Karel SCHELLE. Vybrané kapitoly z právních dějin. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 104 s. ISBN 8021007729. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Kolokvium -pro jeho získání je třeba určité přítomnosti na přednáškách a absolvování 2 písemek během semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studentům, kteří se nevejdou do kapacitního limitu, se výjimka zásadně neuděluje, je zbytečné o ni žádat!.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.