MV932K Právo kapitálového trhu

Právnická fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Michal Janovec, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Michaela Dražková (pomocník)
Bc. Martin Pěnčík (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. každé sudé pondělí 18:15–19:45 030
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV932K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché pondělí 18:15–19:45 030, M. Radvan
MV932K/02: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé pondělí 16:40–18:10 S71, M. Radvan
MV932K/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Radvan
Předpoklady
Základní znalost finančního práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/75, pouze zareg.: 0/75
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty právnické fakulty o možnostech investování na kapitálovém trhu v České republice, informovat o právech a povinnostech emitentů cenných papírů a dalších účastníků trhu. Pozornost bude věnována i problematice dozoru a dohledu nad kapitálovým trhem. Po absolvování kurzu by měl student umět porozumět a vysvětlit základní termíny z oblasti práva kapitálového trhu a popsat fungování kapitálového trhu v České republice a aplikovat nabyté znalosti v praxi. V rámci dovedností by měl analyzovat prospekt CP, stanovit podmínky pro poskytování investičních služeb, analyzovat statut kolektivního fondu a rozhodnutí rozkladové komise.
Osnova
 • Přednášky: 1. Právo kapitálového trhu a jeho místo v systému FP 2. Subjekty kapitálového trhu 3. Initial Public Offer (IPO) 4. Kolektivní investování 5. Sekundární obchodování s cennými papíry 6. Dohled nad kapitálovým trhem 7. Evropské právo kapitálového trhu Semináře pro studenty ESF: 1. Cenné papíry 2. Investiční služby 3. Spekulativní obchody 4. Kolektivní investování 2 5. Diskuse nad kolokviálními pracemi I. 6. Diskuse nad kolokviálními pracemi II. Semináře v rámci dovednostní výuky pro studenty PrF 1. Podmínky pro poskytování investičních služeb (subjekty) 2. Rozbor prospektu 3. Statut fondu kolektivního investování 4. Rozbor rozhodnutí rozkladové komise 5. Diskuse nad kolokviálními pracemi
Literatura
  doporučená literatura
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Druhé rozšířené. : Key Publishing, 2010. 660 s. Ekonomie. ISBN 978-80-7418-080-4. info
  neurčeno
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 3. vyd. 3. vyd. Praha: Armex Publishing, 2008. 112 s. Trivis. ISBN 978-80-86795-68-3. info
 • BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 4. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xxx, 741. ISBN 8071794317. info
 • KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva : právo cenných papírů. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxxiv, 728. ISBN 807179855X. info
 • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1. info
 • DĚDIČ, Jan. Právo cenných papírů a kapitálového trhu. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 2000. 546 s. ISBN 80-7175-084-0. info
 • DĚDIČ, Jan. Finanční právo : daňové právo a právní úprava finančního a kapitálového trhu v České republice. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1995. 545 s. ISBN 8070798335. info
 • DĚDIČ, Jan a Jan PAULY. Cenné papíry. Praha: Prospektrum, 1994. 220 s. ISBN 808543198X. info
Výukové metody
Přednášky spojené s diskuzí. Samostatná práce v rámci dovednostní formy výuky.
Metody hodnocení
Odevzdání a odprezentování semestrální práce na vybrané téma téma z oblasti práva kapitálového trhu zpracovávané ve skupině o max. počtu 4 studentů.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu studentům PrF distančně, studenti PrF s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:14, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému