CS

PrF:MVD017K Asylum and Migration Law - Course Information

MVD017K Asylum and Migration Law

Faculty of Law
Autumn 2012
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.
Institute of Legal Skills and Innovation of Studies - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Martin Pěnčík
Supplier department: Institute of Legal Skills and Innovation of Studies - Faculty of Law
Timetable of Seminar Groups
MVD017K/01: Mon 1. 10. to Fri 21. 12. Thu 18:15–19:45 211, P. Pořízek
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/30, only registered: 0/30
Fields of study the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
The aim of the course is to provide students with the basic theoretical background in the field of refugee/migration law (definition of refugee, non-refoulement, complementary protection, role of UNHCR, admission of aliens, detention/expulsion of aliens, EU/Czech migration law, Schengen acquis, employment of aliens atc.). The course is primarily designed for students attending the concurrent all-year course of Refugee Legal Clinic, which is focused on acquiring practical skills. Since there is otherwise only limited standard preparation in theory of refugee law provided at the University, this course aims at providing theoretical basis of basic terms in the field of asylum and refugee law, so that the Refugee Legal Clinic can focus on development of practical skills. Thereby sufficient attention can be paid to migration law which is a developing field of law (especially at EU level) covering several fields of law, such as administrative law, international law and EU law. The purpose of the course is to enhance the theoretical knowledge of clinic students also by migration law; and to also allow other students not attending the clinic gain basic knowledge of this field of law. The content of individual seminars will be adjusted with the clinic, so that individual themes do not overlap but complement the seminars in the clinic (theory/practical exercises). Individual lessons are taught by experts working in asylum and migration field in practice (the office of Public Defendor of Human Rights, Supreme Administrative Court, academics, lawyers, legal counsellors at the Department of Asylum and Migration Policies, UNHCR etc.).
Syllabus
 • 1. Asylum (Geneva Convention 1951, Protocol 1967, ECHR, EU directives, Czech Asylum Act - the legislative framework) - definition of refugee (inclusive/cessation/exclusive clauses) - principle of non-refoulement - non-penalisation for illegal entry 2. Asylum (continuation) - refugee definition - Qualification Directive x national legislation 3. Subsidiary Protection - ECHR case-law (Article 3), Qualification Directive, national legislation 4. Admission of aliens on the territory - basic theoretical concepts, ECHR case-law, procedural issues, questionable issues (transit zones etc) 5. Schengen - history, Schengen acquis, Common EU visa/readmission policy, Frontex 6. Visa/residence permits - EU level - Visa Code, EU directives, EU citizens/ EU family members/ third country nationals 7. Visa/residence permits at national level - Act on Residence of Foreigners in the Czech Republic 8. UNHCR - history, role, resettlement, extradition cases 9. Expulsion of aliens - ECHR, Return Directive, Directive No. 2004/38/ES, national legislation, remedies 10. Detention of Aliens - ENHR, ICCPR, Return Directive, alternatives to detention, national legislation, 11. EU citizen/family memeber/third country nationals - their social rights on the territory 12. Closing lecture - feedback to the students' theses
Literature
  recommended literature
 • Scheu, Christian Harald. Migrace a kulturní konflkty. první vydání. Praha : auditorium, s. r. o., 2011, ISBN 978-80-87284-07-0
 • SCHEU, H. CH., ČÁSTEK, M., a kol. Aktuální otázky migrační politiky Evropské unie, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7408-031-9
 • Pořízek, Pavel - Skalková, Marcela. Pronásledování související s příslušností k určitému pohlaví, Příručka k posuzování žádostí o azyl. 473 s. (v rámci projektu „Posílení ženských práv a vnímání problematiky gender v azylovém řízení v ČR
 • Dalibor Jílek, Pavel Pořízek. Vízová politika a praxe ČR v kontextu Evropské unie. Quo vadis visum ? 1. vyd. Praha : Kancelář veřejného ochránce práv, Woters Kluwer ČR, a.s., 2010. ISBN 978-80-7357-605-9
 • MOLEK, Pavel. Právní pojem "pronásledování" v souvislostech evropského azylového práva. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010. xiii, 192. ISBN 9788074001642. info
 • POŘÍZEK, Pavel and Dalibor JÍLEK. Společný evropský azylový systém: zásahy do osobní svobody, Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 12. června 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv, Recenzenti: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrS. Praha: Kancelář veřejného ochránce práv, Tisk a redakční zpracování Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. 237 pp. ISBN 978-80-7357-490-1. info
 • POŘÍZEK, Pavel. Společný evropský azylový systém: transpozice směrnic, Sborník z vědeckého semináře uskutečněného pod záštitou JUDr. Otakara Motejla, dne 26. června 2008 v Kanceláři veřejného ochránce práv. In Společný evropský azylový systém: transpozice směrnic, Sborník z vědeckého semináře uskutečněného pod záštitou JUDr. Otakara Motejla, dne 26. června 2008 v Kanceláři veřejného ochránce práv, editor Dalibor Jílek a Pavel Pořízek. 2008. vyd. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv v nakl. Aspi, 2008. 174 pp. ISBN 978-80-254-3615-8. info
 • JÍLEK, Dalibor and Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice (Common European Asylum System : Procedure Directive). / editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 214 pp. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304. ISBN 80-210-4058-0. info
 • ČEPELKA, Čestmír. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. IFEC, 2006. 239 s. ISBN 808588979X. info
 • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník (The Common European Asylum System: The Common Concept of "Persecution"). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 pp. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
 • ČEPELKA, Čestmír, Dalibor JÍLEK and Pavel ŠTURMA. Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 262 s. ISBN 8021014938. info
Teaching methods
1 lecture per week
Assessment methods
Course completion in the form of colloquium. Preconditions: participation in lectures and written thesis on a given topic.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Výběr na základě motivačního dopisu, nutný souhlas vyučujícího (podrobnosti viz Informace učitele).
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2012/MVD017K