MVV59K Software Law

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 9. až Pá 23. 12. každou sudou středu 13:30–15:00 302
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVV59K/01: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každou lichou středu 13:30–15:00 030, M. Myška
MVV59K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Myška
Předpoklady
Basic understanding of intellectual property law concepts.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aims of the course are:
to introduce software as the object of legal relationships;
to explain the basics of software legal protection;
to present the most important contractual issues of software law;
to teach basic legal and economic aspects of software marketing;
Osnova
 • Introduction to software, software industry and market, software analysis and design
 • Copyright protection for software; copyright protection of non-literal elements in software
 • Software and know-how, trade secret, goodwill and trademark protection, Non-disclosure, confidentiality and non-competition agreements
 • Patent, industrial design and copyright protection for software
 • Database Law
 • Software contracts: Free and Open Source Software
 • Software contracts: End user license agreement
 • Software contracts: Service level
 • Competition Law and Software Law
 • Software and law in international perspective
Literatura
 • LEITH, Philip. Software and patents in Europe. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. viii, 203. ISBN 9780521868396. info
 • LEMLEY, Mark A. Software and internet law. 3rd ed. New York: Aspen Publishers, 2006. xxvi, 1151. ISBN 0735558647. info
 • Casenote legal briefs : software and internet law. Edited by Mark A. Lemley. New York: Aspen Publishers, 2003. xiv, 150. ISBN 0735536791. info
Výukové metody
Lectures, class discussions, presentations by professionals.
Metody hodnocení
Written test - multiple choice test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.