MVV59K Software Law

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dominika Collett (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. každou lichou středu 14:00–15:40 041
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVV59K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 14:00–15:40 041, M. Myška
MVV59K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Understanding of intellectual property law and contract law concepts.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aims of the course are:
to introduce software as the object of legal regulation;
to explain the basics of software legal protection;
to present and explain the most important contractual issues of software law;
to present and explain legal aspects of software development and business models.
Výstupy z učení
Upon successfully completing this course, the students should be able to:
Identify and summarize the important aspects of the legal protection regimes applicable to software;
Compare and summarize the differences between copyright and patent protection for software;
Describe the basic features of common standard software contracts;
Identify, describe and analyze the recent European case-law regarding software copyrights;
Analyze complex cases relating to legal protection of software incl. second-hand sales of software, protection of look-and-feel and GUI of software, standard software licensing and Free/Open source software licensing
Osnova
 • Software Law - Introduction, Forms of Legal Protection, Introduction to Intellectual Property Rights
 • Software Development and Business Models
 • Copyright Protection: a Software-related introduction
 • Copyright Protection for Software, Protection of Non-Literal Elements in Software
 • Other Forms of Protection: Software Patents (Utility and Design) in Practice; Know-How, Trade Secret, Goodwill and Trademark Protection, Non-Disclosure, Confidentiality and Non-Competition Agreements
 • Data and Database Protection
 • Software Contracts I: Intro, SAAS, EULA
 • Software Contracts II: Contract Drafting
 • Software Contracts III: F/OSS
 • Software Contracts IV: Service Level Agreements
 • Personal Data Protection: a Software-related Introduction
 • Personal Data Protection in Software Applications
Literatura
  povinná literatura
 • BALLARDINI, Rosa Maria, 2012. Intellectual Property Protection for Computer Programs: Developments, Challenges, and Pressures for Change [online]. Helsinki: Svenska handelshögskolan. Available from: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10138/35504
  doporučená literatura
 • SWINSON, John, 1991. Copyright or Patent or Both: An Algorithmic Approach to Computer Software Protection. Harvard Journal of Law & Technology. 1992 1991. Vol. 5, no. Fall, p. 145–214.
 • JOHN SHAEFFER, 2017. Software as Text. Santa Clara High Technology Law Journal [online]. 20 February 2017. Vol. 33, no. 3, p. 324–414. Available from: http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol33/iss3/1.
  neurčeno
 • Further reading will be provided in the interactive syllabus.
Výukové metody
Lectures, seminars, e-learning, class discussions, contract revision, court submission preparation, position paper preparation
Metody hodnocení
Final written test - multiple choice test. Assessment of the tasks assigned during the semester: tests in the interactive syllabus; written submission, contract revision; position paper. These task shall be prepared before the respective seminar. Participation in seminars is compulsory.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.