MVV307K International and European Labour Law

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Lucia Petríková, Ph.D. (cvičící), doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Redrupová, B.A.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV307K/01: Po 23. 11. 10:00–11:40 Virtuální místnost, 12:00–13:40 Virtuální místnost, Út 24. 11. 8:00–9:40 Virtuální místnost, 10:00–11:40 Virtuální místnost, St 25. 11. 12:00–13:40 Virtuální místnost
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Within the scope of International and European Labour Law, students learn the fundamental institutions and documents for international labour law and law-making (International Labour Organization, the United Nations) as well as the fundamental documents of the European institutions concerning labour law (Council of Europe, European Union) and their law-making. Aim of the course International and European Labour Law is to make students understand the regulation of labour relations at international and European level within the general tendencies of globalization and European integration, and individual labour law institutes within the relevant standardization bodies.
Výstupy z učení
After successful completion of this course the student is ready to work for international organizations dealing with the issues of labour law and apply international standards in the field of labour law, particularly in relation to European Union law.
Osnova
 • 1./ DISCRIMINATION IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 • Introduction. The Principle of Equal Treatment.
 • Prohibition of Discrimination in Employment Relationships. Direct and Indirect Discrimination.
 • 2./ BRIEF CHARACTERISTIC OF INDIVIDUAL REASONS FOR DISCRIMINATION
 • Sex and Gender. Sexual Orientation (Identity). Racial and Ethnic Reasons.
 • Religion, Faith and World View. Disability. Age.
 • 3./ EXTERNAL KNOWLEDGE IN MULTINATIONAL ENVIRONMENT
 • Global Economics. Scanning Global Learning Opportunities.
 • Globalization of Culture. Global Technology. Rewards Programmes and Key Components.
 • Convergence Principle and Divergence Principle.
 • 4./ The International Labour Organization and Intercultural Environment
 • History. Tasks and Aims. Main Organs. Membership. Law-making. Covenants and Recommendations.
Literatura
 • See Teacher's Information for full details.
Výukové metody
lectures and discussions
Metody hodnocení
method of comparison, deduction, analysis

Students will be assessed on attendance and active participation in the sessions.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Compulsory literature:
A. Book publications and monographs
1./ DICKMANN, M. – BREWSTER, CH. – SPARROW, P. 2016. International Human Resource Management. 3rd edition. New York: Routledge, 2016. 446 p. ISBN 978-1-138-77603-6.
2./ HARZING, A. – PINNINGTON, A. 2015. International Human Resource Management. 4th edition. London: SAGE, 2015. 552 p. ISBN 978-1-4462-6731-8.
3./ HURD, I. 2018. International Organizations. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 302 p. ISBN 978-1-316-63445-5.
4./ PETRÍKOVÁ, L. 2018. Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku. 1. vyd. Praha: Leges, 2018. 120 p. ISBN 978-80-7502-305-6.
5./ THOMAS, C. D. – LAZAROVA, B. M. 2014. Essentials of International Human Resource Management. London: SAGE, 2014. 356 p. ISBN 978-1-4129-9591-7.
6./ TING-TOOMEY, S. – C.CHUNG, L. 2012. Understanding Intercultural Communication. 2nd edition. Oxford, New York: Oxford University Press, 2012. 326 p. ISBN 978-0-19-973979-0.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MVV307K