BFMT0252 Metodika tělesné výchovy II

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lukáš Katzer (cvičící)
Mgr. Silvie Zendulková (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 10:45–12:20 tělocvična Poříčí 31
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BFMT0252/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
BFMT0151c Metodika těl. výchovy I-cvič. && BFMT0151p Metodika těl. výchovy I-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student zná teoretické a praktické postupy v metodice tělesné výchovy, je prakticky seznámen se základní metodikou rozvoje pohybových schopností a dovedností včetně jejich testování. Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen v praktické výuce adekvátně využívat své teoretické znalosti o zákonitostech procesu výchovy a vzdělávání v interakci mezi učitelem, žákem, výchovně-vzdělávacím projektem a podmínkami vyučování. Bude schopen správně strukturovat výukovou jednotku tělesné výchovy, správně se na ni připravit a také objektivně evaluovat její výsledky. Ověří si v praxi schopnost porozumění a adekvátního používání názvosloví tělesných cvičení.
Osnova
  • Úvod do problematiky praktické výuky, seznámení s podmínkami pro udělení zápočtu, poučení o bezpečnosti v hodinách Metodiky tělesné výchovy. Vybrané metodiky rozvoje a testování rovnovážných schopností I, II. Vybrané metodiky rozvoje a testování vytrvalostních schopností I-IV. Vybrané techniky senzomotorické stimulace v tělesné výchově. Pedagogická psychomotorika I, II. Metodika pohybových cvičení s využitím overballů. Metodika pohybových cvičení s využitím gymballů. Metodika pohybových cvičení s využitím medicinballů. Metodika pohybových cvičení pro kompenzaci jednostranného pohybového zatížení sportovního i nesportovního charakteru.
Literatura
  • APPELT, K. et al: Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989. 247 s. (ISBN 80-7033-011-2)
  • VILÍMOVÁ, V.: Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2002. 103 s. (ISBN 80-7315-033-6)
  • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2002. 171 s.
  • HURYCHOVÁ, A., VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: MU, 1997. 71 s. (ISBN 80-210-1525-X)
  • NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ, J.: Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno: Masarykova Univerzita, 2001 (ISBN 80-210-2642-1)
  • APPELT, K., LIBRA, M.: Gymnastické názvosloví. Praha: Karolinum, 1998. 1. vyd. 88 s. (ISBN 80-7184-714-3)
  • DOVALIL, J. et al. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005, 2. vyd., 336 stran. (ISBN 80-7033-928-4)
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.