BFPD051 Pediatrie

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Mgr. Leona Dunklerová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
BFKF041p Klinická fyziologie - přednášk && BFOR041 Ortopedie && BFVL0422 Vnitř. lék. vč. revmat. II && BFNE0422p Neurologie, neurofyz.II-př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na nemoci dětského věku, které vyžadují rehabilitaci. Student pochopí zvláštnosti péče o děti v nemoci. Student zná specifika komunikace s dětmi. Student bude schopen rozpoznat základní patologie pohybového aparátu v dětském věku. Student se seznámí s problematikou neurologických onemocnění v dětském věku, s onemocněním respiračního, zažívacího nebo kardiovaskulárního traktu. Student bude znát klinické projevy urgentních stavů v pediatrii. Student získá základní poznatky z problematiky poruch výživy. Student je schopen identifikovat základní problémy rodinné i ústavní péče o dítě.
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu:
- má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění v dětském věku.
- umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte a adolescenta.
Osnova
 • Rozdělení dětského věku, růst a vývoj dítěte.
 • Fyziologie a patologie novorozence.
 • Poruchy psychomotorického vývoje v časném dětství.
 • Dítě s neurologickým onemocněním.
 • Onemocnění dýchacího a oběhového systému.
 • Choroby krevní.
 • Choroby zažívacího traktu.
 • Metabolická onemocnění. Endokrinologická onemocnění. Základy dietologie.Výživa kojenců přirozená a umělá.
 • Onemocnění pohybového aparátu u dětí.
Literatura
 • Krasánek J., Furková, K.et all. Dorastové lekárstvo. OSVETA, 2006. 374 stran, ISBN 80-8063-203-0.
 • Pařízková, J., Lisá, L. Obezita u dětí a dospívajících. GALÉN, 2007, ISBN 78-80-7626-466-9
 • - Lebl, J., Provazník, K., Hejčmanová, L.: Preklinická pediatrie.GALÉN, 2003, 248 stran , ISBN 80-7262-207-2
 • Kohoutová, E.. Kritické stavy u dětí a ošetřovatelská péče. I. Vyd. , Brno, IDVPZ, 1998, 302 s., ISBN 8070132574
 • - Hrodek, O., Vavřinec, J. et all: Pediatrie. GALÉN, 2002, 767 stran, ISBN 80-7262-178-5.
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Pediatrická propedeutika : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 9788021046955. info
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 320 s. ISBN 8086432386. info
 • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.