BFZD0431c Základy diagn. a terapie funkč. poruch pohyb. soustavy I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Nečasová (cvičící)
Marie Michková (pomocník)
Marie Penčikovová (pomocník)
Dana Pláteníková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Rozvrh
Út 13:30–16:40 N04903
Předpoklady
BFNE0321 Neurol.a neurofyziol.I && BFKI031 Kineziologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • 1. Opakovací lekce: Anamnéza s ohledem na funkční patologii pohybové soustavy; základy antropometrie, goniometrie SFTR metodou, svaly posturální, svaly fázické, pohybové stereotypy, horní a dolní zkřížený syndrom, syndrom vrstvový, kineziologiský rozbor
 • 2. Funkční patologie - vysvětlení pojmu segment, funkční segmentové změny, bateriové palpační techniky, palpace kůže a podkoží, uvolnění kůže a podkoží
 • 3. Nocicepce - vysvětlení pojmu; význam; Melzack: gate control; možnosti tlumení nocicepce; palpace fascií, svalů; uvonění fascií; opakování: uvolnění kůže a podkoží
 • 4. Myofasciální bolestivý syndrom: úvod a vysvětlení pojmu Tigger point aktivní a latentní; myogelozy, svalový hytertonus - příčiny; palpace svalů, vyhledávání funkční patol. technika PIR; techniky odstranění TrP; práce v oblasti hlavy a šíje
 • 5. Myofasciální bolestivý syndrom: dokončení; reffered pain-oblast hlavy, šíje, trupu; práce v oblasti trupu; opakování oblasti hlavy a šíje
 • 6.Reffered pain: oblast horních končetin; měkké techniky v oblasti pletence ramenního a horních končetin; opakování oblasti hlavy, šíje, trupu
 • 7. Reffered pain: oblast pánve a dolních končetin; práce v oblasti pánve a dolních končetin; opakování oblasti pletence ramenního a horních končetin
 • 8.Základní diferenciálně diagnostické problémy; komplexní opakování technik měkkých tkání
 • 9.Teoretické základy funkčního vyšetřování periferních kloubů: úvod - kloubní hra, význam, vyšetření; funkční kloubní blokáda; mobilizace kloubů ruky
 • 10. Funkční vyšetřování periferních kloubů - dokončení mobilizace zápěstí a loketního kloubu
 • 11.Základní diferenciálně diagnostické úvahy - loketní kloub a ramenní kloub; mobilizace ramenního kloubu; opakování zápěstí a loketní kloub
 • 12.Základní diferenciálně diagnostické úvahy - kyčelní kloub; mobilizace kyčelního kloubu; opakování ramenní kloubu a loket
 • 13.Základní diferenciálně diagnostické problémy - kolenní kloub; zadání seminární práce; mobilizace kolenního kloubu, palety a hlavičky fibuly; opakování kyčelní kloub
 • 14.Základní diferenciálně diagnostické problémy - hlezenní kloub; mobilizace hlezna, nohy; celkové opakování mobilizačních technik
 • 15.Odevzdání seminární práce, diskuze, zápočet za přítomnosti všech vyučujících předmětu
Literatura
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6
 • HOFTA, T. Autoterapeutický systém (mobilizační, relaxační a protahovací techniky). Třeboň : vydáno vlastním nákladem, 1996. 79 s.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.