BFZD0431p Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Eva Drápelová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 11:00–12:40 KOM 200
Předpoklady
BFNE0321 Neurol.a neurofyziol.I && BFKI031 Kineziologie && BFRP0322c Propedeutika v rehab.II-cvič. && BFRP0322p Propedeutika v rehab.II-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy dle Lewita a Rychlíkové včetně praktických cvičení. Funkční patologie se zabývá poruchami přetížení pohybového aparátu. Vysvětluje pojem segmentální inervace motorického systému, řízení motoneuronu a patologii jako výsledek funkčních segmentových změny.
Výstupy z učení
Student zná teoreticky:
- základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy dle Lewita a Rychlíkové včetně praktických
- funkční patologie, nocicepce, myofasciální bolestivý syndrom, reffered pain
- základní diferenciálně diagnostické problémy teoretické základy funkčního vyšetřování periferních kloubů
Osnova
 • 1. Opakovací lekce: Anamnéza s ohledem na funkční patologii pohybové soustavy; základy antropometrie, goniometrie SFTR metodou, svaly posturální, svaly fázické, pohybové stereotypy, horní a dolní zkřížený syndrom, syndrom vrstvový, kineziologiský rozbor
 • 2. Funkční patologie - vysvětlení pojmu segment, funkční segmentové změny, bateriové palpační techniky, palpace kůže a podkož, uvolnění kůže a podkoží
 • 3. Nocicepce - vysvětlení pojmu; význam; Melzack: gate control; možnosti tlumení nocicepce; palpace fascií, svalů; uvonění fascií; opakování: uvolnění kůže a podkoží
 • 4. Myofasciální bolestivý syndrom: úvod a vysvětlení pojmu Tigger point aktivní a latentní; myogelozy, svalový hytertonus - příčiny; palpace svalů, vyhledávání funkční patol. technika PIR; techniky odstranění TrP; práce v oblasti hlavy a šíje
 • 5. Myofasciální bolestivý syndrom: dokončení; reffered pain-oblast hlavy, šíje, trupu; práce v oblasti trupu; opakování oblasti hlavy a šíje
 • 6.Reffered pain: oblast horních končetin; měkké techniky v oblasti pletence ramenního a horních končetin; opakování oblasti hlavy, šíje, trupu
 • 7. Reffered pain: oblast pánve a dolních končetin; práce v oblasti pánve a dolních končetin; opakování oblasti pletence ramenního a horních končetin
 • 8.Základní diferenciálně diagnostické problémy; komplexní opakování technik měkkých tkání
 • 9.Teoretické základy funkčního vyšetřování periferních kloubů: úvod - kloubní hra, význam, vyšetření; funkční kloubní blokáda; mobilizace kloubů ruky
 • 10. Funkční vyšetřování periferních kloubů - dokončení mobilizace zápěstí a loketního kloubu
 • 11.Základní diferenciálně diagnostické úvahy - loketní kloub a ramenní kloub; mobilizace ramenního kloubu; opakování zápěstí a loketní kloub
 • 12.Základní diferenciálně diagnostické úvahy - kyčelní kloub; mobilizace kyčelního kloubu; opakování ramenní kloubu a loket
 • 13.Základní diferenciálně diagnostické problémy - kolenní kloub; zadání seminární práce; mobilizace kolenního kloubu, palety a hlavičky fibuly; opakování kyčelní kloub
 • 14.Základní diferenciálně diagnostické problémy - hlezenní kloub; mobilizace hlezna, nohy; celkové opakování mobilizačních technik
Literatura
 • SMRČKA, V. - DYLEVSKÝ, I. Flexory ruky. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 162 s. ISBN 80-7013-280-9
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6
 • HOFTA, T. Autoterapeutický systém (mobilizační, relaxační a protahovací techniky). Třeboň : vydáno vlastním nákladem, 1996. 79 s.
 • WENDSCHE, P. a kol. Poranění páteře a míchy. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 83 s.
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
 • Manuální medicína :průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch. Edited by Eva Rychlíková. 2. přeprac. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 1997. 426 s., ob. ISBN 80-85800-46-2. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BFZD0431p