BHZL0121c Zubní lékařství I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 60. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Petra Bielczyková (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 6. 10. 13:00–16:50 N05513, Út 13. 10. 13:00–16:50 N05513, Út 20. 10. 13:00–16:50 N05513, Út 27. 10. 13:00–16:50 N05513, Út 3. 11. 13:00–16:50 N05513, Út 10. 11. 13:00–16:50 N05513, Út 24. 11. 13:00–16:50 N05513, Út 1. 12. 13:00–16:50 N05513, Út 8. 12. 13:00–16:50 N05513, Út 15. 12. 13:00–16:50 N05513, Út 5. 1. 13:00–16:50 N05513, Út 12. 1. 13:00–16:50 N05513, Út 19. 1. 13:00–16:50 N05513
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- správné zacházení s nástroji, přístroji, materiály a léčivy v zubní ordinaci - praktické aplikace znalostí anatomie hlavy a krku pro potřeby dentální hygienistky
Výstupy z učení
Na konci výuky bude student schopen:
- identifikovat nástroje, přístroje, materiály a léčiva používané v zubní ordinaci,
- vysvětlit jejich funkci,
- znát teoreticky základní techniky využívané v chirurgii dutiny ústní,
- zvládnout základní obsluhu a údržbu přístrojů a instrumentů
- manipulovat správně s materiály a léčivy
- popsat jednotlivé zuby dočasného a stálého chrupu
- popsat a zařadit do souvislostí všechny anatomické struktury splanchnokrania
- popsat a zařadit do souvislostí základní anatomické struktury neurokrania a krku
- popsat struktury na extraorálním OPG snímku
Osnova
 • Osnova předmětu
 • Stomatologické materiály pomocné a hlavní
 • Výplňové materiály provizorní a trvalé.
 • Otiskovací hmoty.
 • Materiály a léčiva používaná v endodoncii.
 • Zásady správné přípravy a skladování materiálů.
 • Nástroje vyšetřovací, preparační , výplňové, otiskovací.
 • Přístrojové vybavení stomatologické ordinace – stomatologická souprava, sterilizátory, amalgamátory, polymerační lampy, míchací zařízení pro otiskovací hmoty, ultrazvukové přístroje, rtg přístroje používané u křesla.
 • Vybavení pro první pomoc, léčiva, ambu - vak, infuzní sety, obsluha a údržba.
 • Teoretické základy chirurgických technik v dutině ústní.
 • Praktická práce s modely lebky, hlavy, dutiny ústní, jednotlivými zuby.
Literatura
  povinná literatura
 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN. Stomatologické repetitorium. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 455 s. ISBN 8071698245. info
 • Interní materiály
  doporučená literatura
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020
 • IHNÁT, Peter. Základní chirurgické techniky a dovednosti. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 152 stran. ISBN 9788027103348. info
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. Translated by Marcela Bezdičková - Hana Chlebečková - Eva Kadlecová. Brno: CPress, 2016. 1 svazek. ISBN 9788026411765. info
 • KOVAĽOVÁ, Eva, Alica MÜLLER a Tatiana KLAMÁROVÁ. Orálna hygiena. Druhé doplnené vydanie. Prešov: Pavol Šidelský - Akcent print, 2015. 259 stran. ISBN 9788089295647. info
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014. 221 s. ISBN 9788072629381. info
 • WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství. Translated by Magdalena Koťová. 2. české vyd. Praha: Grada, 2012. xxiv, 584. ISBN 9788024735191. info
 • DOSTÁLOVÁ, Taťjana a Michaela BEZNOSKOVÁ SEYDLOVÁ. Stomatologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 193 s. ISBN 9788024727004. info
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1., Obecná anatomie a pohybový systém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 159 s. : i. ISBN 80-7276-111-4. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
3x písemný test. Zápočet.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BHZL0121c