BHZL0121p Zubní lékařství I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
4/0/0. 60. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Petr Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 10:00–12:30 204
Předpoklady
Předmět nemá prerekvizity
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: 1) seznámit studenta s oborem zubní lékařství, vybavením a chodem zubní ordinace a se stomatologickým instrumentáriem; 2) výuka anatomie struktur splanchnokrania v plném rozsahu, strukur krku a neurokrania v přehledu nezbytném pro výkon profese. Anatomická část výuky sestává z dílčích součástí: - kosti neurokrania - kosti splanchnokrania - morfologie jednotlivých zubů dočasné a stálé dentice - lebka jako celek - čelistní kloub - přehled tepen a žil hlavy a krku, lymfatický systém - svaly hlavy a krku - CNS a struktury PNS lokalizované v oblasti hlavy a krku, včetně příslušných senzorických orgánů - základní topografické souvislosti anatomických struktur hlavy a krku - základy RTG anatomie hlavy a krku
Výstupy z učení
Student po absolvování: - má detailní znalosti anatomie splanchnokrania, včetně struktur dutiny ústní, a znalosti anatomie neurokrania a krku v rozsahu nezbytném pro obor dentální hygiena - umí funkčně propojit podrobné anatomické znalosti hlavy a krku s anatomií celého těla - zná podrobně morfologii zubů dočasné a stále dentice - je schopen orientovat se v jednotlivých disciplínách zubního lékařství - má základní představu o postavení jednotlivých oborů zubního lékařství a základní představu o postavení oboru dentální hygiena v systému zdravotní péče - umí identifikovat stomatologické instrumentarium - včetně chirurgického instrumentária -, přístrojové vybavení ordinace - umí vysvětlit funkci přístrojů a nástrojů - znají složení materiálů, jejich účel, přípravu a zásady skladování materiálů a léčiv
Osnova
 • Obsahové zaměření předmětu;
 • Zubní lékařství a jeho členění, obory. Stomatologické materiály pomocné a hlavní;
 • Anatomický blok výuky Výplňové materiály provizorní a trvalé;
 • Otiskovací hmoty;
 • Materiály a léčiva používaná v endodoncii;
 • Zásady správné přípravy a skladování materiálů;
 • Nástroje vyšetřovací, preparační , výplňové, otiskovací;
 • Přístrojové vybavení stomatologické ordinace – stomatologická;
 • souprava, sterilizátory, amalgamátory, polymerační lampy, míchací zařízení pro otiskovací hmoty, ultrazvukové přístroje, rtg přístroje používané u křesla;
 • Vybavení pro první pomoc, léčiva, ambu - vak, infuzní sety, obsluha a údržba;
Literatura
  povinná literatura
 • Vlastní prezentace
 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN. Stomatologické repetitorium. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 455 s. ISBN 8071698245. info
  doporučená literatura
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vyd. Praha: GALÉN; 2005.164s. ISBN 8072623020
 • 3. Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky. Protetická část. 1997, Karolinum Praha
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. Translated by Marcela Bezdičková - Hana Chlebečková - Eva Kadlecová. Brno: CPress, 2016. 1 svazek. ISBN 9788026411765. info
 • KOVAĽOVÁ, Eva, Alica MÜLLER a Tatiana KLAMÁROVÁ. Orálna hygiena. Druhé doplnené vydanie. Prešov: Pavol Šidelský - Akcent print, 2015. 259 stran. ISBN 9788089295647. info
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014. 221 s. ISBN 9788072629381. info
 • WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství. Translated by Magdalena Koťová. 2. české vyd. Praha: Grada, 2012. xxiv, 584. ISBN 9788024735191. info
 • WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství. Translated by Magdalena Koťová. 2. české vyd. Praha: Grada, 2012. xxiv, 584. ISBN 9788024735191. info
 • DOSTÁLOVÁ, Taťjana a Michaela BEZNOSKOVÁ SEYDLOVÁ. Stomatologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 193 s. ISBN 9788024727004. info
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1., Obecná anatomie a pohybový systém. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 159 s. : i. ISBN 80-7276-111-4. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BHZL0121p