BHPD0251p Parodontologie, onemocnění ústní sliznice I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Petra Bielczyková (přednášející)
Mgr. Bc. Petra Borkovcová (přednášející)
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (přednášející)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Stanislava Grůzová
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
BHZL0121p Zub. lék. I - před. && BHZL0121c Zubní lékařství I - cvičení
Úspěšné absolvování předmětů BHZL011p && ZC011
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu mají studenti mít detailní znalosti o morfologii parodontu a etiopatogeneze onemocnění.
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu:
- ovládá anatomii a histologii zdravého parodontu,
- ovládá etiologii a patogenezi onemocnění parodontu.
Osnova
 • 1. Parodontologie jako obor zubního lékařství 2. Morfologie a fyziologie parodontu 3. Onemocnění parodontu(parodontopatie) – základní rozdělení 4. Parodontitis – charakteristika onemocnění a jeho následky 5. Etiologie parodontitid 6. Patogeneze parodontitidy, klasifikace parodontitidy, diagnostika, příznaky 7. Epidemiologie parodontopatií 8. Vyšetření v parodontologii, vedení dokumentace a plán léčby 9. Záznam úrovně ústní hygieny, kumulace zubního kamene, stavu gingivy, detailní měření parodontu - hloubky parodontálních kapes, úrovně dentogingiválního spojení, recesy, mobilita zubů, furkace, kontrola slizničních řas včetně frenulí. 10. Vyšetření sliznice dutiny ústní. 10. Úloha dentální hygienistky v prevenci a terapii parodontopatií 11. Protokol parodontologického pacienta
Literatura
  povinná literatura
 • SLEZÁK, Radovan. Preklinická parodontologie. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2007. 77 s. ISBN 9788087009185
 • EICKHOLZ, Peter. Parodontologie od A do Z : základy pro praxi. Praha: Quintessenz, 2013. x, 261. ISBN 9788086979106. info
  doporučená literatura
 • MAZÁNEK, J., URBAN, F. et al. Stomatologické repetitorium. Grada, Avicenum, Praha 2003
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Molekulárně-genetické aspekty onemocnění parodontu. In Seminář MBU AV ČR. 2010. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zkouška, součástí je test: 20 otázek, 15 správných odpovědí je nutných, po úspěšném absolvování testu ústní část.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BHPD0251p