BOKV0633p Kontaktní čočky III - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Záděrová (cvičící), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 19. 4. 7:00–13:50 241, Út 20. 4. 7:00–13:50 241, St 21. 4. 7:00–13:50 241, Čt 22. 4. 7:00–13:50 241, Pá 23. 4. 7:00–13:50 241, Po 26. 4. 7:00–13:50 241, Út 27. 4. 7:00–13:50 241, St 28. 4. 7:00–13:50 241, Čt 29. 4. 7:00–13:50 241, Pá 30. 4. 7:00–13:50 241
Předpoklady
BOKV0532p Kontaktní čočky II-před. && BOKV0532c Kontaktní čočky II-cvič.
BOKV0532p && BOKV0532c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek dokáže student interpretovat potřebné teoretické závěry tak, aby byl schopen zvládnout veškerá metrická vyšetření oka související s aplikací kontaktních čoček i vlastní aplikační postup včetně výběru nejvhodnější kontaktní čočky. Bude ovládat edukaci klienta i pracovní postup kontrolních vyšetření.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru přednášek dokáže student:
- interpretovat potřebné teoretické závěry tak, aby byl schopen zvládnout veškerá metrická vyšetření oka související s aplikací kontaktních čoček i vlastní aplikační postup včetně výběru nejvhodnější kontaktní čočky.
- ovládat edukaci klienta i pracovní postup kontrolních vyšetření.
Osnova
 • V rámci přípravy na státní závěrečnou zkoušku z oboru optika-optometrie se provádí opakování a ověření teoretických i praktických znalostí z předcházejících semestrů z předmětu kontaktní čočky.
Literatura
 • 1. Polášek J. a kol.:Technický sborník oční optiky. 1.vydání Praha SNTL 1974
 • PETROVÁ, Sylvie a kol. Základy aplikace kontaktních čoček,1. vyd. Brno NCO NZO 2008. 219 s. ISBN 978-80-7013-470
 • Contact lens practice. Edited by Nathan Efron. Third edition. Edinburgh: Elsevier, 2018. xi, 471. ISBN 9780702066603. info
 • SYNEK, Svatopluk. Kontaktní čočky. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. [40], 768. ISBN 9788024711638. info
 • SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Kontaktní čočky. 2003. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařskýách zdravotnických oborů, 2003. 92 s. ISBN 80-7013-387-2. info
 • Kontaktlinsen :Lehrbuch und Leitfaden. Edited by Heinz Baron. Heidelberg: Optische Fachverőffentlichung GmbH, 1991. 985 s. ISBN 3-922269-05-2. info
 • Pflege von Kontaktlinsen :Einführung und Anleitung für alle, die sich mit der Abgabe von Kontaktlinsenpflegemitteln beschäftingen. Edited by Heinz Baron. Heidelberg: Optische Fachverőffentlichung GmbH, 1987. 119 s. ISBN 3-9800643-8-7. info
Výukové metody
přednáska, teoretická příprava, skupinový projekt, diskuse, stáž
Metody hodnocení
kolokvium – ověření teoretických znalostí formou testu, pro úspěšné zvládnutí minimálně 90% správných odpovědí. Je to předmět, ze kterého se vykonává SZZ a jedna z hlavních oblastí náplně výkonu povolání optometristy, státní závěrečná zkouška
Informace učitele
Okruhy pro ukončení předmětu : Základní parametry KČ, určení vrcholové lámavosti a její měření u MKČ,TKČ, jejich měna parametrů při procesu hydratace a dehydratace. Vývoj materiálů na výrobu KČ. Obecné požadavky na materiál KČ, specifické vlastnosti materiálů KČ. Porovnání materiálů KČ : RGP, silikonhydrogel a hydrogel. Vývoj metod a současné metody výroby KČ. Typy aplikace KČ – teoretické,výběr parametrů a pracovní postup při aplikaci sférické, tórické, kosmetické, protetické, terapeutické KČ. Edukace pacienta,kontrolní vyšetření nositele KČ. Indikace,kontraindikace aplikace KČ, poškození oka KČ.Kontinuální nošení KČ, rizika. Korekce presbyopie s využitím KČ. Systémy péče o KČ.Specifika účinků léčiv u nositelů KČ. Degenerativní onemocnění rohovky.Stenopeická štěrbina,otvor v práci optometristy, princip.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOKV0633p