BOKV0532p Kontaktní čočky II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Sylvie Petrová (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Trávníková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BOOT0431 Oční patologie I && BOKV0431p Kontaktní čočky I - před. && BOOF041p Oční farmakologie
BOOT0431 && BOKV0431p && BOOF041p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek dokáže student interpretovat potřebné teoretické závěry tak, aby po úspěšném složení předmětové zkoušky byli schopni zvládnout veškerá metrická vyšetření oka související s aplikací kontaktních čoček i vlastní praktickou aplikaci včetně výběru nejvhodnější kontaktní čočky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru přednášek dokáže student:
- interpretovat potřebné teoretické závěry tak, aby po úspěšném složení předmětové zkoušky byli schopni zvládnout veškerá metrická vyšetření oka související s aplikací kontaktních čoček i vlastní praktickou aplikaci včetně výběru nejvhodnější kontaktní čočky.
Osnova
 • Základní parametry KČ, určení vrcholové lámavosti a její měření u MKČ,TKČ, jejich změna parametrů při procesu hydratace a dehydratace. Vývoj materiálů na výrobu KČ. Obecné požadavky na materiál KČ, specifické vlastnosti materiálů KČ. Porovnání materiálů KČ : RGP, silikonhydrogel a hydrogel. Vývoj metod a současné metody výroby KČ. Typy aplikace KČ – teoretické,výběr parametrů a pracovní postup při aplikaci sférické, tórické, kosmetické, protetické, terapeutické KČ. Edukace pacienta,kontrolní vyšetření nositele KČ. Indikace,kontraindikace aplikace KČ, poškození oka KČ.Kontinuální nošení KČ, rizika. Korekce presbyopie s využitím KČ. Systémy péče o KČ.Specifika účinků léčiv u nositelů KČ. Degenerativní onemocnění rohovky.Stenopeická štěrbina,otvor v práci optometristy, princip. Novinky v kontaktologii. Práce s odbornými našimi i zahraničními časopisy včetně presentací a diskuse studentů, opakování.
Literatura
 • Petrová a kol.: Základy aplikace kontaktních čoček 2. rozšířené vydání, NCO NZO Brno 2008,219 s. ISBN 978-80-7013-470-2
 • SYNEK, Svatopluk. Kontaktní čočky. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 8024612135. info
 • SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Kontaktní čočky. 2003. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařskýách zdravotnických oborů, 2003. 92 s. ISBN 80-7013-387-2. info
 • EFRON, Nathan. Contact lens complications. 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999. xiii, 193. ISBN 0750605820. info
 • ANTON, Milan a Dětská oční klinika FN Brno a LF MU Brno. Stanovení refrakce po sejmutí kontaktní čočky . 1999. vyd. Praha: Čs.oční optika, 1999. s.7. Čs. oční optika , 40,7. ISBN 1211-233x. info
 • ANTON, Milan. Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. 2. přeprac. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993. 108 s. ISBN 8070131489. info
 • Kontaktlinsen :Lehrbuch und Leitfaden. Edited by Heinz Baron. Heidelberg: Optische Fachverőffentlichung GmbH, 1991. 985 s. ISBN 3-922269-05-2. info
 • Pflege von Kontaktlinsen :Einführung und Anleitung für alle, die sich mit der Abgabe von Kontaktlinsenpflegemitteln beschäftingen. Edited by Heinz Baron. Heidelberg: Optische Fachverőffentlichung GmbH, 1987. 119 s. ISBN 3-9800643-8-7. info
 • BALÍK, J. a J. BOBEK. Technický sborník oční optiky. Edited by J. Polášek. 2. vyd. Praha: Oční optika, 1975. 579 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse, prezentace
Metody hodnocení
přednáška, zkouška Požadavky ukončení předmětů jsou studentům sděleny v prvním vyučovacím bloku včetně bibliografického přehledu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování (min. 50%) průběžných testůp. Zkouška má podobu testu z přehledu učiva, při minimálně 85% úspěšnosti student přistupuje k ústnímu zkoušení.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.