BKPF031 Klinická fyziologie obecná

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 KOM 200
Předpoklady
( BOFY0222p Fyziologie II - před. || BKFY0222p Fyziologie II - přednáška )&& BKBC011p Biochemie && BKHI021p Histologie - před.
(BOFY0222p||BKFY0222p)&&BKBC011p&&BKHI021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student zná základy fyziologie, která poskytuje studentům ucelenou představu o činnosti zdravého lidského organizmu. Obsah je volen tak, aby studentům umožnil získat základní teoretické vědomosti nezbytné pro studium dalších preklinických i klinických disciplín v oboru. Zvláštní důraz je kladen na ty kapitoly z fyziologie, které jsou prioritní s ohledem na cíl bakalářského studia.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu zná:
- základy fyziologie, která poskytuje studentům ucelenou představu o činnosti zdravého lidského organizmu
- základní teoretické vědomosti nezbytné pro studium dalších preklinických i klinických disciplín v oboru
- kapitoly z fyziologie, které jsou prioritní s ohledem na cíl bakalářského studia
Osnova
  • Klinická fyziologie člověka, organizmus a prostředí, biologické membrány, fyziologie krve a její funkce v organizmu, základy imunologie, poruchy imunitního systému, základy mikrobiologie, vyšetření fyziologie kardiovaskulárního systému, fyziologie dýchání, trávení a vstřebávání, fyziologie přeměny látek a energie, fyziologie vylučování, regulace tělesné teploty, žlázy s vnitřní sekrecí, fyziologie rozmnožování, neurofyziologie, autonomní nervový systém, fyziologie oka.
  • Biopolymery, cytologie, exprese genetické informace, mutace a mutagenní faktory, buněčný genom, buněčný cyklus, cytogeneze, základy dědičnosti vyšších organismů, dědičnost a pohlaví, vazba genů, metody lidské genetiky.
  • Zdravotnická první pomoc - Základy obvazové techniky vč. tlakových obvazů, transportní polohy. Průchodnost dýchacích cest, p.p. bezvědomým, nácvik a provedení KPR.
Literatura
  • PLACHETA, Z. a kol. Zátěžové vyšetření a pohybová léčba ve vnitřním lékařství. Brno : MU, 2001. 179 s. ISBN 80-210-2614-6
  • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9. info
  • Essentials of pathophysiology :concepts and applications for health care professionals. Edited by Thomas J. Nowak - A. Gordon Handford. [1st ed.]. Dubuque: W.C. Brown, 1994. xviii, 666. ISBN 0-697-13314-1. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BKPF031