BOFP051c Oftalmologické přístroje - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sylvie Petrová (cvičící), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
( BOOP0422p Optické přístroje II - před. && BOFO0333p Fyzikální optika III-před. && BOOF041p Oční farmakologie && BOKV0431p Kontaktní čočky I - před. && BOOP0422c Optické přístroje II - cv. ) || ( BTSR0432p Strabologie II - přednáška && BTPX0431c Odborná praxe I )
(BOOP0422p && BOFO0333p && BOOF041p && BOKV0431p && BOOP0422c) || (BTSR0432p && BTPX0431c)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci cvičení bude student schopen provádět měření na optických a oftalmologických přístrojích, se kterými se v praxi a při výuce na školách setkávají oční optici, optometristé i oční lékaři. Rozšířený výklad dokáže využít zejména v oblasti moderních vyšetřovacích postupů a jejich přístrojového vybavení, zejména z oblasti diagnostiky a optimalizace binokulárních funkcí.
Výstupy z učení
Na konci cvičení bude student schopen:
- připravit, kalibrovat a provádět měření na optických a oftalmologických přístrojích, se kterými se v praxi a při výuce na školách setkávají oční optici, optometristé i oční lékaři.
Osnova
 • Přístroje pro stanovení refrakce, předpis brýlí (Sférometr; prizmometr;torometr,optotyp, PDmetr, fokometr, skiaskop,refraktometr, astigmatická zkušební obruba+skříň, foropter). Oční tonometry. Přístroje pro vyšetření předního segmentu oka (štěrbinová lampa včetně přídatných zařízení, keratometr, topograf, pentacam, orbscan a princip dalších přístrojů hodnotících přední segment),Wesselyho keratometr, exoftalmometr. Přístroje a pomůcky pro vyšetření očního pozadí, UZ,OCT,HRT. Vyšetření zorného pole - perimetr, kampimetr. Přístroje pro vyšetření refrakční rovnováhy, binokulárního vidění a okohybných funkcí. Eikonometry. Přístroje pleoptické, ortoptické. Přístroje pro vyšetření barvocitu a adaptace. Oftalmologické přístroje pracující na principu laseru. Přístroje využívané pro elektrofyziologické vyšetřovací metody. Přístrojové vybavení optometrického pracoviště
Literatura
  povinná literatura
 • BENEŠ, Pavel. Přístroje pro optometrii a oftalmologii. První. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. 250 s. ISBN 978-80-7013-577-8. info
  neurčeno
 • Polášek, J. a kol: Technický sborník oční optiky, Oční optika, Praha 1974
 • Přístrojová optika (Oftalmologické přístroje), Mgr. M. Rutrle, IDVPZ Brno, 2000, 1. vydání
 • Keprt,E.: Teorie optických přístrojů III., Oko a jeho korekce, SPedN Praha 1966
 • Trendy soudobé oftalmologie. Edited by Pavel Rozsíval. Praha: Galén, 2012. 259 s. ISBN 9788072628186. info
 • Strabismus. Edited by Gabriela Divišová. 2. uprav. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 306 s., ob. ISBN 80-201-0037-7. info
Výukové metody
cvičení, skupinový projekt, diskuse
Metody hodnocení
cvičení, zápočet vypracování protokolu z provedených měření s vyhodnocením jednotlivých vyšetřovacích postupů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.