BOBV0522c Binokulární vidění II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
MUDr. Kristýna Smolíková (pomocník)
Garance
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BOBV0421p Binokulární vidění I - před. && BOOT0431 Oční patologie I && BONR0442c Nauka o refrakci II - cv. && BONR0442p Nauka o refrakci II - před.
BOBV0421p&&BOOT0431&&BONR0442c&&BONR0442p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu student porozumí problematice binokulárního vidění. Bude si vědom toho, že binokulární vidění je schopnost vidět oběma očima jednoduše. Není vrozené, vyvíjí se do jednoho roku a upevňuje do šesti let. Dělí se uměle ne 3 stupně. Je významné pro volbu povolání i pro společenský život. Mezi poruchy jednoduchého binokulárního vidění patří strabismus (šilhání) a amblyopie (tupozrakost). Strabismus se léčí brýlemi, okluzí a pleoptikou (léčba amblyopie), operací a ortoptikou (obnova binokulárního vidění). Paralytický strabismus vzniká obrnou okohybných nervů, svalů nebo poruchou CNS. Obrna se rovněž projevuje úchylkou oka a poruchou binokulárního vidění.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu student:
- porozumí problematice binokulárního vidění.
- bude si vědom toho, že binokulární vidění je schopnost vidět oběma očima jednoduše.
Osnova
 • Vyšetření refrakčních vad, korekce refrakčních vad u strabismu, předpis různých typů skel. Operace při krátkozrakosti. Pleoptika - léčba tupozrakosti: různé typy aktivní a pasivní pleoptiky. Okluze -její druhy a indikace nošení. Chirurgická léčba - indikace, věk operace, typy operačních zákroků, jejich dózování. Pooperační doléčení. Operace strabismu u dospělých a jejich výsledky. Ortoptika (obnova binokulárního vidění) -její indikace, způsoby léčby, výsledky. Paralytický strabismus -jeho příčiny, typy, vyšetření, konzervativní a chirurgické léčení. Nystagmus. Depistáž strabismu a dispenzarizace. Pomoc optika v péči o strabismus. Cvičení: Seznámení se s chodem strabologické ambulance, očního oddělení a pleopticko-ortoptické cvičebny. Osvojení principů a samostatná práce na různých diagnostických a terapeutických, pleoptických a ortoptických přístrojích: troposkop, Bagoliniho skla, Maddoxův kříž, Worthova světla, Hessův štít, konvergens - trenér, svalový trenažér, cheiroskop, stereoskop a mnoho dalších.Práce s prizmaty v praxi.
Literatura
 • ALAIS, D., BLAKE, R.: Binocular Rivalry, Cambridge, London: Massachsetts Institute of Technology, 2005. [373]. ISBN 026201212X
 • STEINMAN, S. B., STEINMAN, B. A., GARZIA, R.P. Foundations of Binocular Vision: A clinical Perspective, New York: The McGraw-Hill Companies, 2000. [345].
 • KANSKI, J.J., BOWLING, B.: Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach 7th ed.), Oxford: Saunders 2011 [920]. ISBN: 0702040932
 • VON NOORDEN, G.K., CAMPOS, E.C. Binocular Vision and Ocular Motility (6th ed.), Maryland Heights: Mosby 2002, [672]. ISBN: 0323011292
 • STIDWILL, D., FLETCHER, R.: Normal Bnocular Vision: Theory, New Jersey: Investigation and Practical Aspects Willey-Blackwell, 2011. [280]. ISBN: 140519250X
 • EVANS, B.J.W: Binocular Vision, Oxford, Waltham: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2005. [121]. ISBN 0750688505
 • MILLER, N.R. et al., The Essentials: Walsh & Hoyt's Clinical Neuro-Ophthalmology (2nd ed.), Philadelphia: Wolters Kulwer / Lippincott Williams & Wilkins, [592]. ISBN: 0781763797
 • PRATT-JOHNSON, J. A., TILLSON, G. Management of Strabismus and Amblyopia: A Practical Guide (2nd ed.), New York: Thieme New York, 2001. [308].
 • EVANS B.J.W., DOSHI, S., Binocular Vision and Orthoptics: Investigation and Management, Oxford, Waltham: Butterworth-Heinemann, 2001, [147]. ISBN 0750647132
 • EVANS, Bruce J. W. a David PICKWELL. Pickwell's binocular vision anomalies. 5th ed. New York: Elsevier Butterworth Heinemann, 2007. x, 452. ISBN 9780750688970. info
 • HROMÁDKOVÁ, Lada. Šilhání. 2. dopl. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1995. 162 s. ISBN 8070132078. info
 • Strabismus. Edited by Gabriela Divišová. 2. uprav. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 306 s., ob. ISBN 80-201-0037-7. info
Výukové metody
cvičení, diskuse, skupinový projekt
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.